Kollár vzal protiprávne záruku za úver, zistilo Sme

V mene lekárskej komory sa jej šéf zaručil banke za developera. Snem mu to schválil až dodatočne.

Pozemky, za úver na kúpu ktorých sa komora zaručila, nevlastní firma, ktorá ich mala kúpiť.

Hlavný organizátor hromadných výpovedí lekárov z roku 2011 Marian Kollár porušil štatút Slovenskej lekárskej komory, ktorej šéfuje. V rozpore s ním zaviazal komoru zaručiť sa za niekoľkostotisícový úver, ktorý dostala súkromná firma od komerčnej banky. Prevzatie záruky musí podľa štatútu najskôr schváliť snem komory. Kollár naň nečakal a za úver sa v jej mene zaručil na konci leta v roku 2012. Svoje protiprávne konanie si dal snemom odobriť o dva mesiace neskôr. Úver si firma z Liptova zobrala na kúpu pozemkov v Liptove, na ktorých má vyrásť doškoľovacie stredisko pre slovenských a poľských lekárov. Projekt strediska vo Veternej Porube pri Liptovskom Mikuláši, ktorý komora spustila ešte za Kollárovho predchodcu Milana Dragulu v roku 2011, chce financovať z eurofondov.

Nečakal na snem

“Schváleniu snemom komory podlieha prijatie a poskytnutie úveru (pôžičky), prevzatie a pristúpenie k dlhu, pristúpenie a prevzatie záruky, každé nad 3319,39 eura,” píše sa v štatúte komory. Denník SME ho má k dispozícii. Za pôžičku 200-tisíc eur od VÚB pre Ecom World z Liptovského Mikuláša sa Kollár ako šéf komory zaručil 24. augusta 2012. Je to uvedené v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Zaručenie sa za úver však snem schválil až 20. októbra 2012, čiže takmer dva mesiace po zápise v registri. Za hlasovalo 56, proti šesť a jeden delegát sa zdržal.

SLK: Schválila to rada

Mandát Kollárovi na zaručenie sa za úver ešte pred snemom dala podľa stanoviska komory jej rada. Šéfka sekretariátu komory Daniela Resutíková napísala, že prevzatie záruky schválila rada na zasadnutí 21. augusta 2012. V štatúte komory však rada takúto právomoc nemá. Vedenie komory sa odvoláva na zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V ňom sa však nepíše, že rada komory môže rozhodovať o prevzatí záruky za úver. Je v ňom len uvedené, že rada “rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory”. O prevzatí záruky ale podľa štatútu rozhoduje snem.

Majú zlomok pozemkov

Firma Ecom World však podľa katastra nevlastní ani jeden z pozemkov, ktoré mala kúpiť na úver, za ktorý ručí komora. Zo 17 častí pozemkov, ktorých kúpu schválil snem komory 2. júna 2012, patria SLK podľa katastra len tri. Pritom v uznesení snemu sa píše, že sa schvaľuje kúpa všetkých 17 častí pozemkov do vlastníctva komory. Snem ešte v septembri 2011 schválil, že komora chce kúpiť a vlastniť pozemky s výmerou desaťtisíc štvorcových metrov. Za jeden štvorcový meter mala komora zaplatiť najviac 4,33 eura. Zo zvyšných 14 častí pozemkov vlastní desať Slavomír Poliak. V niektorých prípadoch sám, v iných so Slovenským pozemkovým fondom alebo s inými vlastníkmi. Poliak je majiteľom firmy Ecom World. Na otázku, prečo pozemky vlastní on, a nie firma, neodpovedal. Po svojej asistentke odkázal, že nebude celú záležitosť komentovať. Ďalšie dve časti pozemkov vlastní akciová spoločnosť Lekár, ktorá je blízka komore. Vlastníkov posledných dvoch častí pozemkov sa denníku SME nepodarilo identifikovať.

Cena nie je známa

Koľko bude doškoľovacie stredisko stáť a kedy bude otvorené, nie je známe ani po štyroch rokoch. “Hodnota doškoľovacieho strediska sa bude odvíjať nielen od projektovej štúdie, ale tiež od získaných finančných prostriedkov z Európskej únie,” píše komora v stanovisku. “Lehota výstavby je rovnako podmienená rozhodnutím o poskytnutí finančného príspevku z prostriedkov Únie.” V roku 2013 Kollár povedal, že komora chce peniaze čerpať z programov na roky 2014 až 2020. Starostka Veternej Poruby Desana Stromková uviedla, že na stredisko ešte nie je vydané ani stavebné povolenie. Okrem strediska s 200 miestami na ubytovanie a dvoma konferenčnými miestnosťami má byť súčasťou areálu aj dom seniorov a relaxačné centrum.

200 000 eur je úver od VÚB pre Ecom world, za ktorý sa zaručila komora lekárov.

Autor: Ján Krempaský

Zdroj: sme.sk

Foto: TASR, sme.sk

3-fecb375fc36379c64551f962a9eb8760284fdc84