V Košiciach súťažia záchranné zdravotné služby z Čiech i Slovenska

Zrazené dieťa vlakom 1

O Národnú súťaž operátorov záchrannej zdravotnej služby je obohatený už XXII. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou Záchrana 2013, ktorý od 18. do 21. septembra prebieha v Košiciach. Cieľom podujatia, ktoré má ambíciu byť najvýznamnejším a najprestížnejším svojho druhu, je preveriť teoretické znalosti a praktické zručnosti záchranárov na simulovaných zásahoch. Osobitne súťažia posádky RLP a RZP. Do tohtoročnej súťaže je zapojených spolu 26 záchranárskych posádok a 32 operátorov tiesňovej linky ZZS. Ich podmienky sú sťažené napríklad nedostatkom relevantných informácií, náročným terénom, činnosťou v noci alebo prácou pod tlakom času. Najodvážnejší zdravotnícki operátori si tiež zmerajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré potrebujú pre profesionálne vedenie hovoru na linke tiesňového volania ZZS a dispečerské riadenie.

Vyvrcholením podujatia bude vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najlepších, ale zároveň odovzdanie Národnej ceny ZZS. Ide o najvyššie národné ocenenie, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce zásluhy o záchranu ľudského života, za výnimočné činy pri výkone záchranárskeho povolania a za významný prínos k rozvoju záchrannej zdravotnej služby. Národná cena sa v tomto roku udeľuje v štyroch kategóriách: za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranára, za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranárskeho tímu, za propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby a za celoživotné dielo v záchrannej zdravotnej službe.

Foto: Záchranná služba Košice