V SR sa do konca septembra stalo 43 smrteľných pracovných úrazov

Construction worker

Od začiatku tohto roka do konca septembra, teda za 9 mesiacov, zaznamenali slovenské inšpektoráty práce 43 smrteľných pracovných úrazov. Väčšina (60,5 %) bola spôsobená dopravnými prostriedkami, rôznymi predmetmi, materiálmi a zosuvmi zeminy. S ťažkou ujmou na zdraví skončilo 112 ľudí, keď k úrazom došlo pri pádoch, pri práci na strojoch, na cestách a tiež v dopravných prostriedkoch. Najviac nedostatkov bolo v priemyselnej výrobe, kde inšpektori práce zaznamenali 6507 prípadov porušenia bezpečnostných predpisov. Nasledovali veľkoobchod a maloobchod, v ktorých zaznamenali 5457 porušení, ako aj stavebníctvo s 2421 prípadmi porušení predpisov.

“Inšpekcia práce bude podnecovať firmy, aby investovali do bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov, aby sa venovali prevencii. Zvýšenú pozornosť chce venovať stresu na pracoviskách,” povedala TASR hovorkyňa Národného inšpektorátu práce (NIP) Slavěna Vorobelová po ukončení Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa konal od 19. do 23. októbra. Išlo o najväčšie podujatie zamerané na zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Európy.

“Chceme naďalej podnecovať zamestnávateľov k úzkej spolupráci so zamestnancami pri riešení problémov bezpečnosti na pracoviskách. Osobitne sa chceme venovať aj problému jednostrannej fyzickej záťaže, pretože táto je najčastejšou príčinou priznaných chorôb z povolania na Slovensku,” povedala Vorobelová.

Jednou z priorít Európskeho týždňa bola propagácia myšlienky dvojročnej kampane ‘Zdravé pracoviská bez stresu’ prostredníctvom národného kontaktného miesta EU-OSHA, ktorým je Národný inšpektorát práce a jeho partneri na báze tripartity. Sú nimi zástupcovia ministerstiev, inšpekcie práce, Konfederácia odborových zväzov SR a jej partneri, Asociácia BOZP a OPP, zástupcovia zamestnávateľov, akademickej pôdy a ďalší aktívni členovia.

“Príklady dobrej praxe máme aj na Slovensku. Ide zväčša o veľké organizácie, často s medzinárodnou účasťou, ktoré pochopili, že investovať do bezpečnosti a ochrany zdravia sa oplatí, lebo zdravý a lojálny zamestnanec prináša firme v konečnom dôsledku aj finančný efekt a prosperitu,” zhodnotila hovorkyňa NIP.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com