Vianočné číslo časopisu Primárny kontakt už prichádza

image001

V týchto dňoch prichádza k svojim čitateľom vianočné číslo odborného časopisu Primárny kontakt. Ako je už zvykom, venuje sa predovšetkým praktickým otázkam vyplývajúcim z práce všeobecného lekára v ambulancii a návrhom na ich riešenie. V pravidelnej rubrike Rozhovor sa redakcia časopisu venuje otázkam týkajúcim sa centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré v súčasnosti zaujímajú odbornú aj laickú verejnosť. Témou čísla sú vzhľadom na ročné obdobie infekcie dýchacích ciest – v prehľadovom článku sa autori venujú infekciám horných dýchacích ciest, ktoré sú často podceňované zo strany pacientov a neraz aj lekárov, hoci sa za nimi môže skrývať iné závažnejšie ochorenie. Dostatočný priestor je v ďalších odborných príspevkoch venovaný aj racionálnej antibiotickej liečbe týchto chorôb, ako aj laboratórnej diagnostike chrípky. Klinické súvislosti diagnostiky a liečby pri “popoluške” medzi metabolickými ochoreniami – hyperurikémii a dne opisuje lekárka z praxe a zaujímavým je aj upozornenie na novinku v očkovaní proti herpes zoster na slovenskom trhu.

Redakčná rada časopisu želá svojim čitateľom a partnerom príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa súkromných aj pracovných úspechov v celom novom roku.

Autor: poly

Foto: Primárny kontakt