Nové číslo časopisu Primárny kontakt už vo vašich schránkach

image001

V týchto dňoch k vám prichádza nového číslo odborného časopisu Primárny kontakt určeného pre všeobecných lekárov pre dospelých aj pediatrov. Jeho hlavnou témou je v súčasnosti veľmi aktuálna Prevencia a očkovanie. Vzhľadom na množstvo zaujímavých a podnetných príspevkov sa vydavateľ rozhodol pripraviť pre čitateľov obsahovo aj graficky pútavé dvojčíslo.

V časopise nájdete zaujímavé články o očkovaní proti chrípke, pertussis, ale aj herpesvírusom, ktoré sú jedným z významných vyvolávateľov rakoviny krčka maternice. Všeobecní lekári v prehľadových článkoch ponúkajú svojim kolegom návod na správne vykazovanie preventívnych prehliadok či očkovania proti tetanu. Zaujímavá je aj finančná kalkulácia správneho vykonávania a vykazovania vyšetrení na prítomnosť kolorektálneho karcinómu, ako aj kazuistika z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, ktorá súvisí s touto problematikou. Z pohľadu mikrobiológa sa autori zamyslia nad správnou liečbou infekcií dolných dýchacích ciest, pretože sezóna respiračných ochorení už postupne plní čakárne ambulancií primárneho kontaktu a budeme sa venovať tiež laboratórnej diagnostike pertussis vrátane správneho odoberania vzoriek biologického materiálu na toto vyšetrenie.

V časti venovanej vnútornému lekárstvu sa odborníci venujú analýze súvislostí fatálnej kombinácie hypertenzie a diabetes mellitus a upozornia na možnosť predpisovania betablokátora nebivololu, ktorý od leta tohto roku už nie je preskripčne obmedzený, a teda môžu ho predpisovať aj všeobecní lekári. Tradične si čitatelia budú môcť prečítať aj príspevky v pravidelných rubrikách Vy sa pýtate, my odpovedáme a Kongresy a konferencie.

Redakčná rada časopisu Primárny kontakt vám želá príjemné a obohacujúce čítanie. Upravenú elektronickú verziu časopisu nájdete už tento týždeň na našej webovej stránke www.primarnykontakt.sk

Autor: poly

Foto: Primárny kontakt