Vo virologických laboratóriách zachytili vírus chrípky A(H1N1)pdm09

Viren 3DVírus chrípky A(H1N1)pdm09 v jednom prípade a v jednom prípade vírus chrípky typu A bližšie nešpecifikovaný potvrdili v laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2014 pri virologickom vyšetrení 25 nazopharyngeálnych výterov a 28 dvojíc sér. Informoval o tom vo svojej týždennej správe Úrad verejného zdravotníctva SR.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 v spomínaných laboratóriách vyšetrili celkovo 753 vzoriek biologického materiálu (351 nazofaryngeálnych výterov a 402 dvojíc sér), z ktorých bol v šiestich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v desiatich prípadoch RS vírus, v desiatich prípadoch adenovírus a v jednom prípade potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

Respiračných aj chrípkových ochorení je menej

Pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 0,7% zaznamenali epidemiológovia na Slovensku v uplynulom týždni na základe hlásení 54% všeobecných lekárov pre dospelých aj 64% všeobecných lekárov pre deti a dorast. Ako informoval ÚVZ SR, v absolútnom vyjadrení bolo 53 564 prípadov ARO, čo je chorobnosť 1 709,8/100 000 osôb. Pri 1 358 prípadoch bolo ochorenie sprevádzané komplikáciami, najčastejšie sinusitídami (715), pneumóniami (274) a otitídami (369).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) lekári nahlásili 6 235 ochorení (chorobnosť 199,0/100 000), čo je 11,7% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (606,5/100 000).

Napriek celkovému klesajúcemu trendu vo vývoji chorobnosti, výchovno-vzdelávací proces prerušili v 21 materských školách, 7 základných školách, v jednej spojenej škole základnej s materskou a v jednej strednej škole. ,,Najviac uzatvorených škôl bolo v Trnavskom (12) a v Košickom kraji (10),” uvádza sa v správe ÚVZ SR.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Foto: fotolia.com

Grafy: ÚVZ SR