Všeobecní lekári môžu ďalej odporučiť oslobodenie od školy

Child at the doctor

Všeobecným lekárom ostane právomoc udeľovať odporúčanie na oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy. Poslanci NR SR dnes nepodporili novelu školského zákona od Petra Poliačika a Lucie Nicholsonovej (obaja SaS), ktorí chceli túto právomoc presunúť na posudkových lekárov.

Liberáli chceli takto pretrhnúť lokálne väzby medzi všeobecnými lekármi a rodičmi, ktorí majú záujem na oslobodení ich detí od povinnosti dochádzať do školy. “Najmä v menších obciach, kde je všeobecný lekár viac vtiahnutý do života obyvateľov v danej obci, je ťažšie odmietnuť ústretovosť vo vzťahu k rodičovi, ktorý má záujem na oslobodení jeho dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy, napr. z dôvodu, že pri neplnení povinnej školskej dochádzky mu vznikajú problémy pri vyplácaní štátnych sociálnych dávok,” argumentovali Poliačik a Nicholsonová.

Keďže sieť posudkových lekárov je podľa nich podstatne redšia než sieť všeobecných lekárov, v prípade prijatia tohto návrhu malo dôjsť k pretrhnutiu lokálnych väzieb, a tým aj k vyššej objektivite pri vydávaní lekárskych odporúčaní.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com