Všeobecných lekárov v Česku zvýhodnili aj v kapitácii

stethoskop mit euroDohoda Českej lekárskej komory (ČLK) s českou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VZP) o bonifikácii lekárov s Diplomom celoživotného vzdelávania ČLK nadobudla nové kontúry. Praktickí lekári – držitelia platného Diplomu celoživotného vzdelávania ČLK okrem bonifikácie prostredníctvom zvýšenia hodnoty bodu o 1 halier získajú naviac zvýšenie kapitačnej platby o 50 halierov. VZP po januárových rokovaniach zohľadnila námietku ČLK, že praktickí lekári vykazujú menej výkonov v porovnaní s ambulantnými špecialistami či gynekológmi a z bonifikácie za vzdelávanie by teda profitovali menej. Novú dohodu podpísali koncom januára 2014 Ing. Zdeněk Kabátek, generálny riaditeľ VZP a MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK.

Lekárom zároveň predĺžili termín na odovzdanie, resp. predloženie Diplomu celoživotného vzdelávania ČLK poisťovni o ďalšie dva mesiace, do konca marca 2014, aby im uznali bonifikáciu. Lekári, ktorí za uplynulých 5 rokov získali 150 kreditov za vzdelávanie garantované komorou, získajú bonifikáciu v úhradách zdravotnej poisťovne. VZP ČR predpokladá, že v roku 2014 vďaka tejto bonifikácii vyplatí lekárom – držiteľom diplomu až o 80 miliónov Kč viac.

Zvýšenie bodu pre všetkých ambulantných špecialistov

Navýšenie hodnoty bodu na minimálne 1,03 Kč, u niektorých aj 1,04 Kč sa podarilo oproti úhradovej vyhláške MZ ČR dosiahnuť aj ambulantným špecialistom. ,,Extra bonifikácia 1 halier pre držiteľov platného Diplomu celoživotného vzdelávania ČLK zostáva. Títo lekári budú mať teda hodnotu bodu navýšenú o 2 haliere, ostatní o 1 halier,” informovala ČLK. “Výsledky rokovaní považujeme za rozumný kompromis,” povedal MUDr. Zorjan Jojko, predseda Združenia ambulantných špecialistov. V rokovaniach o úhradových dodatkoch so zdravotnými poisťovňami sa im podarilo dohodnúť aj uvoľnenie regulačných mechanizmov a zmiernenie regulačných zrážok, ale aj zlepšenie možností vo vyjednávaní o úprave referenčných hodnôt v prípade dosiahnutia „stropu“ vo vopred stanovených mantineloch.

Autor: Eva Koperová

Foto: fotolia.com