VšZP uhrádza očkovanie proti chrípke všetkým svojím poistencom

Vaccination des seniors

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) bude v sezóne 2015/2016 uhrádzať všeobecným lekárom očkovanie proti chrípke (vakcínu aj výkon očkovania).

Výkon sa v ambulancii všeobecného lekára vykazuje ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.

Výkon aj vakcína bude uhrádzaná všetkým poistencom VšZP v rovnakom dizajne – pre poistencov, ktorí spĺňajú aj ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia. lekárske vyšetrenie pred vakcináciou je uhrádzané všeobecnému lekárovi v rámci kapitácie.

V prílohe sa nachádza list vedúcej zdravotného a revízneho odboru MUDr. Beáty Havelkovej, MPH týkajúci sa uvedenej problematiky.

VšZP Očkovanie proti chrípke

Autor: poly

Foto: fotolia.com