Východné Slovensko hlási epidémie hepatitídy A, parotitídy a hnačiek

Enfant - Inflammation des  AmygdalesEpidémiu vírusovej hepatitídy A, nové prípady parotitídy a epidemický výskyt hnačkových ochorení nahlásili v priebehu prvého kalendárneho týždňa viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) z východného Slovenska. Epidémie postihli zväčša rómov, ale nevyhli sa im ani zdravotníci – lekári a sestry.

Na parotitídu ochorela aj zdravotná sestra

Ďalšie štyri prípady parotitídy zaznamenali v okrese Humenné, kde epidémia vypukla ešte pred vianočnými sviatkami. Ochoreli dve deti vo veku 6 – 14 rokov, po jednom prípade je vo vekových skupinách 15 – 19-ročných a 20 – 59-ročných, všetci sú z rómskej osady Podskalka. “Pacienti mali zdurené príušné žľazy, zvýšenú teplotu do 38°C. Ošetrení boli na infekčnej ambulancii Nemocnice A. Leňa Humenné n.o. Odobrali sme biologický materiál, ale výsledky nie sú ešte k dispozícii,” informoval RÚVZ. Jeden z chorých, 14-ročný žiak mal kompletné očkovanie (TRIMOVAX – 2000 a PRIORIX – 2009). Ďalšie údaje o očkovaní ostatných pacientov nebolo možné zatiaľ zistiť kvôli dovolenkám lekárov.

Kompletné očkovanie (1991 – MOPAVAC a 2002 – PRIORIX) mal aj ďalší, 24-ročný muž v rómskej osade v obci Slovenská Volová s rovnakými klinickými príznakmi, pričom ide o štvrtý prípad ochorenia na parotitídu v rodine. Nasadili mu antibiotiká.

Ochorela aj 31-ročná zdravotná sestra, ktorá pracuje na detskom oddelení v Humennom, kde prišla do kontaktu s ochorením. Aj jej nasadili liečbu antibiotikami. Pacientka vzhľadom na vek očkovaná nebola. Výsledky sérologie pri anti IgM boli pozitívne (4 200).

Epidémia hnačky na neurológii vranovskej nemocnice

Desať pacientov, 2 lekári a 2 sestry Neurologického oddelenia Vranovskej nemocnice, n.o. vo Vranove nad Topľou ochorelo k 3. januáru 2014 na hnačkové ochorenie. Pravdepodobným prameňom nákazy bol pacient prijatý ešte 25. decembra 2013 s opakovaným zvracaním s podozrením na náhlu cievnu mozgovú príhodu. Prvé klinické príznaky sa u zdravotného personálu prejavili už v ten istý deň, u pacientov na druhý a tretí deň. Dominovalo opakované zvracanie, nauzea bez teplôt, v jednom prípade zvýšená teplota (37,5°C), kŕče a bolesti brucha. Hnačky sa objavili najprv u 4 chorých, ktorých izolovali na izbách neurologického oddelenia so samostatnými WC a sprchovacími kútmi, pričom sa stravujú na svojich izbách. Kultivačné vyšetrenie u pacientov bolo negatívne. Na Silvestra nahlásili ďalšie 4 ochorenia. V  jednom prípade bol urobený odber  stolice s negatívnym nálezom.

Nové prípady hepatitídy A po návštevách rodiny

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni eviduje výskyt nového prípadu vírusovej hepatitídy typu A v epidemickom výskyte VHA v obci Lomnička. Ide o 5-ročné dieťa, ktoré bolo v kontakte s chorými na detskom oddelení ľubovnianskej nemocnice ešte začiatkom decembra 2013.

Ďalšie, sporadické v danej lokalite ochorenie na VHA sa vyskytlo u jedného 6-ročného dieťaťa rómskeho pôvodu z obce Mníšek nad Popradom. V klinickom obraze bolo nechutenstvo a zvracanie. Výsledky sérologie pri anti HAV IgM boli pozitívne. Dieťa ochorelo po návšteve príbuzného počas vianočných sviatkov v obci Lenártov v okrese Bardejov, kde je epidémia VHA. Keďže lôžka na Infekčnom oddelení FNsP v Prešove boli naplnené, dieťa hospitalizovali na Infekčnom oddelení UN LP v Košiciach.

Kumulatívne epidemiológovia RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni evidujú od 7. septembra 2013 spolu 17 prípadov, z toho 16 u detí vo veku 1 – 5 rokov a jeden prípad u dospelého.

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia