Výskum porúch spánku otvára nové možnosti liečby

how-to-stop-snoring-naturally-2

Chrápanie nie je len akustický problém rušiaci okolie, ale môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, zastavenie srdca, vysoký krvný tlak, kôrnatenie ciev a ďalšie zdravotné problémy. Pritom problémy s chrápaním má asi 40 percent mužskej populácie a až päť percent z pacientov je kvôli tomu v ohrození života. Problémy s chrápaním sa zvyčajne zhoršujú s pribúdajúcim vekom a stúpajúcou hmotnosťou človeka, hovorí prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, viceprezident Slovenskej Spoločnosti pre spánkovú medicínu Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.

Priekopníci spánkovej medicíny

„Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa v rámci medzinárodného projektu TEMPUS začal od roku 1995 vyučovať medzi prvými na svete predmet spánková medicína a Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice ako prvá na Slovensku začala diagnostiku a liečbu širokej škály porúch spánku. Vedecký význam pôvodných teoretických a klinicko-experimentálnych prác v oblasti vyvolania reflexov z horných dýchacích ciest publikovaných košickým tímom ďaleko prekročil hranice Slovenska a umožnil vzniknúť principiálne novým metódam elektrostimulačnej liečby spánkového apnoe, ktoré významne rozširujú náš doterajší liečebný arzenál,“ poznamenáva v tejto súvislosti prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. Jeho výskumný kolektív sa venuje skúmaniu mechanizmov regulácie dýchania a reflexov z horných dýchacích ciest.

Výskum otvára nové možnosti

„Študujeme poruchy dýchania a životných funkcií počas spánku u ľudí a podieľame sa aj na výskume nových originálnych metód umelej pľúcnej ventilácie a účinkov ionizovaných foriem kyslíka na úrovni buniek, tkanív a celého organizmu. Výsledky nášho výskumu otvárajú cestu k doposiaľ nepoznaným život zachraňujúcim metódam, ktoré sú schopné udržať alebo obnoviť normálne dýchanie a činnosť srdca nielen u zvierat, ale aj u ľudí. Veríme, že v budúcnosti pomocou takýchto metód bude možné okrem iného liečiť chrápanie a zástavy dýchania počas spánku. Na týchto princípoch bude možné konštruovať a vyrábať originálne lekárske prístroje,“ konštatuje prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.

Spánkové laboratórium Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vzniklo ako prvé svojho druhu na Slovensku, v roku 1993 a ročne v ňom diagnostikujú a liečia stovky pacientov. Celkovo ich za roky jeho existencie bolo viac než 4 000 – prevažne mužov. Dnes sú už vybudované spánkové laboratória pri všetkých troch lekárskych fakultách na Slovensku a sú vybavené diagnostickými a liečebnými prístrojmi na svetovej úrovni. V spánkovej medicíne ako interdisciplinárnom odbore sa prelínajú poznatky z kardiológie, pneumlógie, neurológie, otorinolaryngológie, endokrinológie, psychológie a ďalších medicínskych odborov. Príčinou niektorých porúch spánku vrátane chrápania môžu byť rôzne anatomické anomálie v oblasti nosovej a ústnej dutiny a odstrániť ich pomôže chirurgický zásah. Iným riešením je použitie ventilačného prístroja s pozitívnym tlakom (CPAP). Tento prístroj udržuje otvorené horné dýchacie cesty, ktoré sa pri chrápaní zužujú až zatvárajú. Vďaka nemu spiaci človek môže pokojne dýchať a nechrápať. Takto liečený pacient nemá ani zástavy dýchania počas spánku.

Syndróm spánkového apnoe, poruchy dýchania v spánku v detskom veku, spánok a epilepsia, nadmerná denná spavosť a iné poruchy spánku budú aj nosnými témami X. Slovensko-českého a XV. Českého zjazdu spánkovej medicíny, ktorý sa 11.-12. októbra 2013 uskutoční v Košiciach. Jeho spoluorganizátorom je aj Ústav lekárskej fyziológie LF UPJŠ. Viac o podujatí nájdete na: http://kongres-sm2013.sk/.

Ilustračné foto: internet a archív prof. MUDr. Viliama Doniča, CSc.