Výskumy potvrdili súvislosť detskej nespavosti so sledovaním televízie

Offended boy at dinner

Americian Academy of Pediatris uskutočnila výskum na vzorke 565 detí sledujúcich pred spánkom televíziu. Z výskumu vyplynulo, že až 38% týchto detí trpí poruchami spánku.

S prudkým nárastom popularity televízie a jej mediálnych obsahov sa odborná verejnosť čoraz častejšie zameriava aj na vplyv televízie u recipientov. Prieskumy dokázali, že dospelých prijímateľov mediálnych obsahov najviac zasahuje reklama. V poslednej dobe sa však pozornosť odborníkov zameriava na to, ako televízia vplýva na najmenších jedincov našej spoločnosti.

V súčasnosti možno v rodinách pozorovať skutočnosť, že rodičia na upútanie pozornosti svojich detí využívajú televíziu. Tvrdia, že keď sú zaneprázdnení, je najlepším spôsobom, ako bezpečne zamestnať ich deti. Dlhé hodiny strávené pozeraním televíznych programov však značne vplývajú na fyzický a psychický vývoj dieťaťa. Okrem obezity či zvýšenej agresivity často dochádza aj k poruchám spánku a k úzkostným stavom.

Deti, ktoré majú televíziu umiestnenú priamo v izbe, prichádzajú dokonca až o tridsať minút spánku

V priemere trávia deti v predškolskom a školskom veku pred televíznou obrazovkou 72,9 minút denne, z toho viac než štrnásť minút po devätnástej hodine. Osemnásť percent rodičov uviedlo, že v ich rodine dochádza k problémom so spánkom. V regresívnych modeloch každá ďalšia večerná hodina strávená prijímaním mediálnych obsahov viedla u detí k narastajúcim poruchám spánku, rovnako ako pri dennom pozeraní obsahov s násilným obsahom. Podľa štúdie odborníkov z Harvardskej univerzity je každá hodina strávená pred televízorom spojená so skrátením spánku o sedem minút denne. Deti, ktoré majú televíziu umiestnenú priamo v izbe, prichádzajú dokonca až o tridsať minút spánku. Americian Academy of Pediatris uskutočnila výskum na vzorke 565 detí sledujúcich pred spánkom televíziu. Z výskumu vyplynulo, že až 38% týchto detí trpí poruchami spánku. Tento výsledok je veľmi znepokojujúci.

Nespavosť však nespôsobuje len sledovanie televízie ako takej, ale aj samotné vysielané programy

Televízie čoraz častejšie rúcajú bariéry a akékoľvek tabu, a tak sa nevhodné programy dostávajú na obrazovku ešte pred dvadsiatou druhou hodinou. Nevhodným obsahom sú tak deti vystavované čoraz častejšie. „Emočný svet dieťaťa značne nasycuje to, čo vidí v televízii. Hlavná emócia, o ktorej najčastejšie hovorieva mladý televízny divák, je strach. Vzbudzuje ho jednak obsah vysielaní alebo filmov, ale aj spôsob, akým sú jednotlivé prvky alebo nasledujúce obrazy zaradené do deja. S pocitmi strachu sa najčastejšie zverujú najmenší,“ uviedol Luc Béraud vo svojej knihe Les méfaits de la télévision sur nos enfants. Mnoho príkladov z praxe nám dokazuje, že deti, ktoré pozerajú pred spánkom programy s nevhodným obsahom, trpia zlými snami, v noci sa budia a domáhajú sa prítomnosti svojich rodičov.

Odborníci opakovane bijú na poplach

Napriek tomu, že niektorí odborníci spochybňujú súvislosť pozerania televízie s negatívnymi účinkami na psychické zdravie detí, mnoho štúdií dokazuje, že hodiny strávené prijímaním mediálnych obsahov majú priamu súvislosť s poruchami nespavosti. Odborníci opakovane bijú na poplach a odporúčajú rodičom, aby televízor z detských izieb odstránili a dieťa zabavili aktívnym spôsobom. Uspávanie pomocou televíznych programov je preukázateľne menej vhodným uspávacím prostriedkom, ako napríklad čítané alebo hovorené slovo. Pri čítaní rozprávok sa okrem iného medzi rodičom a dieťaťom vytvára osobný vzťah, ktorý psychickému vývoju dieťaťa, naopak, prospieva.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com