Výskyt chrípkových ochorení opäť stúpol – o vyše 43 percent

ID-100128778Podľa predpokladu lekárov a každoročnej skúsenosti epidemiológov, výskyt akútnych respiračných ochorení(ARO), ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) opätovne stúpol. V prípade ARO je to v porovnaní s 33. kalendárnym týždňom o vyše 13 percent. Čo sa týka CHPO – až takmer o 43 percent.

Najmä faringitídy a laryngitídy

Podľa epidemiológov nemožno tento vývoj dramatizovať- každoročne sa totiž koncom školských prázdnin a s vracajúcimi sa dovolenkármi počet chorých zvyšuje. „Ochorenia, ktoré sa v tomto čase vyskytujú, sú vo väčšine prípadov nie virózy, teda nie prenosné ochorenia, ale faringitídy a laryngitídy z tepla, prípadne chladných rán, kedy sa ľudia neoblečú a neobujú adekvátne k teplote a počasiu. Aj v nasledujúcich týždňoch bude počet chorých podľa každoročných skúseností narastať“, konštatovala vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Viera Morihladková.

Situáciu hlási sotva polovica lekárov

Podľa štatistík 42 percent lekárov pre deti a dorast a 40 percent lekárov prvého kontaktu to v prípade ARO predstavuje prepočítanú chorobnosť 550 na 100-tisíc obyvateľov Banskobystrického kraja, ktorých do systému monitorovania chorobnosti nahlásili v 34. kalendárnom týždni lekári prvého kontaktu. V prípade CHPO je počet chorých 77, čo predstavuje chorobnosť necelých 29 na 100 tisíc obyvateľov kraja. Pomerne nízky počet hlásiacich lekárov, spôsobuje, že môžu vznikať isté rozdiely medzi skutočným a evidovaným počtom chorých. RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval ani tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Svedčí o tom aj výskyt komplikácií, ktorý stúpol len mierne- na 4,4 percenta. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 23 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 26 prípadoch a v 20 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov  (8percent) je tentoraz medzi seniormi, ktorí vo väčšine prípadov zle znášajú časté striedania tropických horúčava chladnejších dní a nocí. Nasledujú ekonomicky činní obyvatelia najmenšie deti od 0 do 5 rokov (3,6 percenta). Najnižší výskyt komplikácií je medzi adolescentmi. Informácie poskytla Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica.

(ok)

Ilustračné foto: internet