Polikliniku vúcka predala, zrušila aj rozpočtovú organizáciu

ID-10058175Banskobystrický samosprávny kraj zavŕšil predaj posledného zdravotníckeho zariadenia vo svojej pôsobnosti – Polikliniky na Hornej ulici v Banskej Bystrici. 23. augusta 2013 na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK jeho poslanci odhlasovali aj zrušenie rozpočtovej organizácie a odvolanie jej riaditeľa. Polikliniku kraj predal spoločnosti SAD, a.s., Lučenec v júni 2013, kupec objekt prevzal k 1. júlu 2013. Držiteľom povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia sa stala spoločnosť I. Hortenova Veľký Krtíš. Pracovno – právne vzťahy ostatných zamestnancov prevzala SAD Lučenec.

BBSK mal pôvodne záujem dať polikliniku do dlhodobého nájmu, napokon sa ju rozhodol predať. Dôvodom bolo, že samospráva ani poliklinika nemala financie na nevyhnutnú rekonštrukciu objektu. Súťaž vyhrala SAD Lučenec.  Kupec sa zaviazal zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na viac ako 50 % plochy po dobu 15 rokov, ponechať doterajších nájomníkov a zdravotnícke činnosti, prevziať majetok a zamestnancov polikliniky. Rozsah poskytovaných činností pred predajom zahŕňal všeobecnú ambulanciu pre dospelých, zubno – lekársku LSPP, pneumológiu a ftizeológiu – kalmetizáciu, fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu a rádiológiu.

(ok)

Ilustračné foto: internet