Výskyt chrípky sa na Slovensku zvýšil miestami takmer o 100 percent

Arzt bei Hausbesuch. Untersucht krankes Kind.

Približne rovnaký výskyt chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), ale o takmer 100 percent vyšší výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO), zaznamenali epidemiológovia v Banskobystrickom kraji v 32. kalendárnom týždni. Podľa analýzy hlásení 49 percent lekárov pre deti a dorast a 34 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že na ARO je tu v súčasnosti chorých 1118 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť takmer 439 na 100-tisíc osôb. Chorobnosť na chrípku predstavuje vyše 20 na 100 tisíc obyvateľov, čo je až dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu vlaňajška.  RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), ani žiadny prípad typicky letných ochorení a epidémií.  Naďalej sa na etiológii (pôvode) ochorení podieľajú vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Dôkazom toho môže byť aj nižší počet komplikácií zo zápalových ochorení horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, ako tomu býva v zimných a jarných mesiacoch. Percento komplikácií z akútnych respiračných ochorení a chrípky v 32. kalendárnom týždni mierne kleslo pod jedno percento. Zápalmi dutín sa pôvodné akútne respiračné, či chrípkové ochorenie skomplikovalo len v 5 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 2 prípadoch a len v troch prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikovaných prípadov je vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

V 32. kalendárnom týždni najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota (175), Revúca (136), Žiar nad Hronom (132), ako aj Lučenec, Žarnovica a Veľký Krtíš.  Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Žarnovica a Lučenec. ARO aj CHPO najviac postihlo ekonomicky aktívne obyvateľstvo,  prázdninujúce deti základných škôl a najmenšie deti.  Najnižšiu chorobnosť mali adolescenti..

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com