Výzva na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti je zverejnená

Doctor talking to senior patientAj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde bolo doteraz náročnejšie získať lekárov a pacienti tak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov. Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejnilo výzvu na predkladanie projektových zámerov.

Hlavný prínos centra integrovanej starostlivosti v regióne bude sprístupnenie komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb.

„Výsledkom vytvorenia centra integrovanej starostlivosti bude zvýšenie počtu lekárov primárneho kontaktu ako aj špecialistov v danom mieste a teda sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí, zefektívni sa aj manažment pacienta,“uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Koncept centier je pripravený tak, aby bola zabezpečená integrovaná dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť. „Na mieste bude dostupný minimálne jeden všeobecný lekár ako aj špecialisti so zameraním podľa potrieb regiónu,“ vysvetľuje šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.

Rezort  vníma potreby regiónov komplexne, a preto v centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti bude možné vytvoriť ambulantnou formou aj priestor pre poskytovanie sociálnych služieb.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com