Z lekární zatiaľ vyzbierali asi 48 ton nespotrebovaných liekov

ID-10082836

Slováci zatiaľ tento rok odovzdali do lekární takmer 48 ton nespotrebovaných liekov. Tie nakoniec skončia v spaľovniach. Za ich zber je zodpovedný Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Ústav zbiera lieky na jar a jeseň. Jarný zber má za sebou, v súčasnosti prebieha ten jesenný. Lieky odovzdalo 1985 lekární a pobočiek verejných lekární.

“Presné údaje o množstve vyzbieraného odpadu budú známe ku koncu roka,” povedala Diana Madarászová zo ŠÚKL. Najviac liekov odovzdali ľudia v Bratislavskom kraji (10,6 tony) a najmenej v Nitrianskom kraji (4,8 tony). Ročne skončí v spaľovniach približne 100 ton nespotrebovaných liekov.

Lieky by sa po skončení exspirácie nemali vyhadzovať do odpadu či splachovať. Liečivo v nich obsiahnuté sa môže podľa ŠÚKL dostať do pôdy a podzemných vôd, čím je okrem životného prostredia ohrozené aj ľudské zdravie.

Zbierať nespotrebované lieky je lekáreň povinná, káže jej to zákon. Na ich zhromažďovanie musí mať vytvorený priestor, zbierajú sa zväčša do priesvitných polyetylénových hrubých vriec. Použité ihly, striekačky, ortuťové teplomery sa zhromažďujú zvlášť do plastových fliaš a odovzdávajú sa spolu s ostatným odpadom.

Lieky je potrebné odovzdať v tube či sklenenej fľaštičke, zbavené musia byť škatuľky a príbalového letáku. Tie v tekutej forme by mali byť tiež vybrané z papierových škatuliek, masti a krémy možno odovzdať len v obaloch z umelej hmoty. Takto odbalené lieky sa musia dať do papierového alebo plastového vrecka. Neplatí to pre odpad z výživových doplnkov, kozmetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok a homeopatických liekov.

O zaobchádzaní s nespotrebovanými liekmi musí mať prevádzkovateľ lekárne v jej priestoroch viditeľný oznam.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com