Za nedostatkom liekov v SR je prevažne ich reexport do zahraničia

Fifty euro banknote whith pills on it

Prevažnou príčinou nedostatku liečiv v rámci Slovenskej republiky je podľa predstaviteľov Slovenskej lekárnickej komory (SLEK) ich nízka cena a ich následný reexport do iných krajín. Uviedli to dnes na svojom v poradí 15. lekárnickom kongrese v Žiline, ktorého ústrednou témou bola (Ne)dostupnosť liekov v lekárňach – (ne)spokojný pacient.

Štefan Krchňák, člen prezídia SLEK a prezident Zväzu lekárnikov Európskej únie naznačil, že nedostupnosť liečiv je horšia od kategorizácie ku kategorizácii. “Treba sa skutočne pozrieť na tú cenotvorbu a na kategorizáciu, pretože ešte dochádza k takému ďalšiemu paradoxnému javu. Cena lieku ide smerom dolu, ale ešte viac klesá úhrada poisťovne. To znamená, že pre pacienta sa ten liek stáva paradoxne drahším,” upozornil.

V krajinách strednej Európy, ako pokračoval Krchňák, je za nedostupnosťou liekov ich nízka cena, ktorá je atraktívnou na to, aby sa vyvážali. “U nás je to podľa mňa 80 % dôvodu nedostatku liekov. Predpokladám, že keby sa vyriešil ten problém, akým spôsobom, za akých kontrolovaných podmienok by sa lieky mohli vyvážať, tak sa ten problém s nedostatkom dá vyriešiť,” načrtol pre TASR.

Obdobný problém je podľa prezidenta Českej lekárnickej komory Lubomíra Chudobu aj v Českej republike, čiastočne si ho však vyriešili v predchádzajúcich dvoch rokoch na úrovni majiteľov lekární, ktorí mali zároveň distribučné povolenie. “My sme im uložili povinnosť, že pri objednávaní liekov musia nahlásiť ešte distribučnej firme, či pôjdu do ich distribučnej zložky, alebo budú skutočne pacientom vydané na recept. Túto evidenciu sú povinní uchovávať si a je spätne kontrolovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Druhým opatrením bolo, že ak lekáreň dostane lieky od distribútora, nesmie s nimi voľne nakladať, nemôže ich ďalej predať inému distribútorovi, môže ich vrátiť iba tomu distribútorovi, od ktorého ich dostala. Tým chceme zamedziť tomu, aby tá lekáreň poskytla lieky za účelom vývozu,” vysvetlil pre TASR.

Česká lekárnická komora pripravuje aj ďalšie riešenie spočívajúce v tom, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv bol schopný precízne analyzovať množstvo liekov, ktoré sú v republike. “Bude si musieť vytvoriť nejaké algoritmy aj na základe historických potrieb tých jednotlivých liekov alebo skupín a byť schopný kvalifikovane posúdiť, kedy nastane nebezpečenstvo, že niektorého lieku bude nedostatok. A včas to oznámiť ministerstvu zdravotníctva, aby zakázalo vývoz konkrétneho lieku, ktorý by platil pre všetkých distribútorov schopných vyviezť ho z republiky,” doplnil Chudoba s tým, že toto opatrenie by malo byť v legislatívnom procese v rámci zákona o liečivách začiatkom budúceho roku. Ďalším opatrením by mali byť tzv. pay-backy, ktoré súvisia s nastavením primeranejšej ceny za lieky. Ak chce výrobca podporiť, aby zdravotná poisťovňa doporučovala jeho liek, časť z jeho “vyššej” ceny vráti naspäť do rozpočtu poisťovne. “Keď sa tieto dve opatrenia podarí uviesť do prevádzky, možnosť pre tých reexportérov bude dramaticky nižšia,” poznamenal Chudoba.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com