Cyklus seminárov pre všeobecných lekárov pokračuje v krajských mestách

Ako sme Vás už informovali, hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva a Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých SLS spoločne pripravili cyklus vzdelávacích seminárov pre všeobecných lekárov. Jedná sa o jedinečné edukačné podujatia, pretože sa na ich príprave podieľalo široké spektrum odborníkov z odboru všeobecné lekárstvo a súčasne ho podporilo Ministerstvo zdravotníctva SR a najväčšia zdravotná poisťovňa.

   Semináre sa uskutočnia vo všetkých krajoch Slovenska a budú zamerané na vzdelávanie súvisiace s aplikáciou odborných usmernení MZ SR („predoperačné“ vyšetrenia a delegované odbery) v praxi. Prezentátormi prednášok budú všeobecní lekári, ktorí aktívne uplatňujú odborné usmernenia vo svojej každodennej práci. Podelia sa o svoje skúsenosti s ostatnými kolegami a súčasne poradia, ako s dokumentmi pracovať účelne a efektívne.

Seminárov sa zúčastnia aj predstavitelia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., ktorí budú pripravení diskutovať s prítomnými všeobecnými lekármi nielen na tému aplikácie odborných usmernení v ich ambulanciách, ale budú sa venovať aj revíznej činnosti v špecializácii všeobecné lekárstvo. Je dôležité, že v každom regióne sa seminár bude venovať konkrétnym problémom regiónu, kde sa podujatie uskutoční. Každý kraj má svoje špecifické danosti, ktoré je najefektívnejšie riešiť priamo na mieste a v kolektíve odborníkov, ktorých sa týkajú.

Pozývame všetkých všeobecných lekárov na semináre, ktoré, ako veria organizátori, zakladajú novú tradíciu v komunikácii o aktuálnych problémoch všeobecného lekárstva na Slovensku v spolupráci so zdravotnými poisťovňami.

Všetky akcie sa uskutočnia v sídlach pobočiek Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. v príslušnom regióne. 

Pozvánku na semináre s ďalšími podrobnosťami nájdete v sekcii Všeobecný lekár, v podsekcii Domáce podujatia – regióny podľa vášho kraja a zároveň aj tu: Semináre pre všeobecných lekárov

 

Autor: poly

Foto: M. Cibulka