OU “Predoperačné vyšetrenie” – vzor vystaveného nálezu

Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) zo dňa 10. júna 2014 č. 12826/2014-SZ umožňuje vykonať základné lekárske vyšetrenie pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti všeobecným lekárom, internistom a iným indikujúcim lekárom.

Vzhľadom na to, že nie je k dispozícii záväzná forma, akú by formálne mal mať vystavený nález súvisiaci s týmto výkonom, ponúkame všeobecným lekárom, ale aj lekárom iných špecializácií vzor, ktorý môže zjednotiť formálnu stránku vystaveného nálezu pre potreby anestéziologickej starostlivosti.

“Je dôležité, aby nález pre anestéziológa obsahoval všetky dôležité skutočnosti, ktoré mu umožnia pri vyšetrení pacienta rýchlu orientáciu a efektívnu prípravu pacienta na plánovaný zákrok,” uviedla Patrícia Eftimová, krajská odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo za Bratislavský samosprávny kraj, ktorá vzor pripravila. P. Eftimová okrem toho, že v súčasnosti pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých, je zároveň aj dlhoročným anestéziológom. Predložený vzor nálezu po vykonaní základného lekárskeho vyšetrenia schválila hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková.  ”Odporúčam použiť túto formu nálezu, ktorá je univerzálna a overená praxou. Napriek tomu ju však s odstupom času štandardným spôsobom podrobíme revízii, aby sme ju aktualizovali alebo doplnili,” povedala P. Eftimová.

Vzor základného lekárskeho vyšetrenia si môžete stiahnuť do svojich počítačov – nájdete ho tu a súčasne je trvale umiestnený na tejto webovej stránke v podsekcii Tlačivá:

Vzor Základné lekárske vyšetrenie

Autor: poly

Foto:  fotolia.com