Za uznanie diplomu z Česka študenti už nebudú platiť

wikipedia

Slovenskí študenti, ktorí absolvovali vysokú školu v Česku, už nebudú musieť chodiť na úrady pre overenie získaného vzdelania či čakať na uznanie dokladov a platiť za ne poplatky. Hovorí o tom zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorá nadobudne platnosť 28. marca. Novinky sa rovnako dotknú aj českých študentov, ktorí študujú na Slovensku.

Ďalej sa zjednoduší i zápis získaného titulu do občianskeho preukazu, a to tým, že nebudú potrebovať uznanie diplomu. „Táto zmluva výrazne pomôže zjednodušiť proces uznávania diplomov občanom oboch krajín, a tým aj ich uplatnenia sa na pracovnom trhu. Doteraz museli záujemcovia o uznanie diplomu z českej školy platiť takmer 100-eurový poplatok, po novom táto povinnosť pre veľkú časť absolventov zanikne, čo je dôležitá informácia pre vyše 20.000 našich študentov, ktorí študujú v Českej republike,“ uviedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. V priestoroch rezortu diplomacie dnes došlo k výmene ratifikačných listín k tejto zmluve.

„Som rád, že absolventi vysokých škôl nebudú musieť na uznanie dokladov čakať v priemere dva mesiace, počas ktorých nemohli predložiť diplom a nastúpiť do zamestnania,“ uviedol minister školstva Juraj Draxler. Ako dodal, za rovnakých podmienok sa uznávanie dotýka aj absolventov základných a stredných škôl.

Zmluva, ktorá bola podpísaná ešte 28. novembra 2013 v Prahe, sa v plnom rozsahu bude týkať vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, napr. ekonómov či informatikov. Nebude sa vzťahovať na uznávanie za účelom výkonu regulovaného povolania, napr. lekárov, pedagógov, či niektorých živností.

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.com