Zastupovanie pomôže riešiť www.primarnykontakt.sk

doktor a pacientZastupovanie všeobecného lekára či jeho sestry v ambulancii, počas ich práceneschopnosti, dovolenky, alebo inej nečakanej situácie brániacej im pracovať sa v mnohých prípadoch stáva až neriešiteľným problémom. Pre proces poskytovania zdravotnej starostlivosti je ale vyriešenie takejto situácie veľmi dôležité – pre pacientov, ale aj zdravotníkov.

Na našom internetovom portáli v časti Všeobecný lekár, v podsekcii Ponúkam, hľadám je vyčlenená časť Zastupovanie (viď http://www.primarnykontakt.sk/category/vseobecny-lekar/ponukam-hladam/zastupovanie/), prostredníctvom ktorej môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tento problém bezplatne riešiť. Svoje požiadavky týkajúce sa zastupovania adresujte na marketing@primarnykontakt.sk.

Autor: PK