Zdravotné poisťovne zaplatili vlani za kúpele vyše 45 miliónov eur

Zdravotné poisťovne zaplatili vlani za kúpeľnú starostlivosť vyše 45 miliónov eur. V kúpeľoch sa na ich náklady liečilo viac ako 63.000 ľudí. Liečbu v kúpeľoch musí navrhnúť lekár a poisťovňa ju musí vopred odobriť, vyjadrenie dostane poistenec do mesiaca. Termín pobytu si poistenec už dohodne priamo s kúpeľným zariadením. Jeho dĺžka závisí od konkrétneho ochorenia a pohybuje sa od 21 do 28 dní.

V kúpeľoch sa liečilo najviac klientov najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. “V roku 2014 absolvovalo kúpeľnú liečbu celkom 43.607 poistencov VšZP, čo je o 0,3 percenta viac ako rok predtým. O 4,18 percenta vzrástli aj celkové náklady na kúpeľnú starostlivosť, za ktorú VšZP v minulom roku zaplatila viac ako 32 miliónov eur,” povedala pre TASR jej hovorkyňa Petra Balážová. Ľudí do kúpeľov najčastejšie priviedli diagnózy spojené s kardiovaskulárnym a pohybovým systémom.

Dôvera vlani za kúpeľnú starostlivosť zaplatila 12 miliónov eur, schválila takmer 17.000 kúpeľných návrhov. Ďalších 440.000 eur poisťovňa uhradila za ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. Ako pre TASR priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský, najčastejšie išlo o stavy po úrazoch a operáciách, cievne mozgové príhody, stavy po akútnom infarkte myokardu, psoriázu, bolestivé poruchy chrbtice, artrózu kĺbov a hypertenziu.

V kúpeľoch sa liečilo aj vyše 3000 klientov Union zdravotnej poisťovne. Náklady predstavovali okolo 1,5 milióna eur. Jej poistencov na liečenie podľa hovorkyne Union ZP Judity Smatanovej najčastejšie priviedli diagnózy ako astma, psoriáza, ochorenia platničiek či pohybového systému.

O možnosti zotaviť sa v kúpeľoch sa treba poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. “Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje odborný lekár, lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu,” priblížila Balážová.
Kúpalisko, TASR

Zdravotné poisťovne uhrádzajú kúpeľnú starostlivosť dvoma spôsobmi. Pri spôsobe úhrady typu A je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby čiastočne. Väčšine poistencov vlani poisťovne uhradili starostlivosť práve v tomto režime. Pri spôsobe úhrady typu B je tiež plne hradená poskytnutá zdravotná starostlivosť, ubytovanie a strava nie. “Spôsob úhrady závisí od indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie v návrhu na kúpeľnú liečbu,” vysvetlil Štepianský. Poistenci tiež môžu do kúpeľov dochádzať ambulantne.

“Lekár by mal navrhnúť kúpeľnú liečbu len v prípade, ak je pacient sústavne ambulantne liečený v zmysle zákona,” upozornila Smatanová. Vysvetlila, že úhradu typu A priznávajú poisťovne napríklad pri onkologických ochoreniach, stavoch po operáciách srdcových chýb či po cievnych operáciách. Druhý spôsob býva podľa jej slov v prípade chronických ochorení pečene, stavoch po akútnej hepatitíde či pri alergickej nádche. Pri niektorých ochoreniach je možné ísť do kúpeľov raz za rok, pri iných raz za dva.

Zdravotné poisťovne poskytujú niektorým poistencom na kúpeľnú starostlivosť benefity. VšZP aj Union ZP ponúkajú zľavy samoplatcom. Dôvera zase vychádza v ústrety darcom krvi.

Zdroj: TASR

Foto: TASR