Zdravotnícke pracoviská a odborníci sa pripravujú na ebolu

Worker in protective chemical suit. Space for your text.

Pripraviť na situáciu, ak by sa na Slovensku vyskytol prípad ochorenia na Ebolu, je hlavným cieľom dnešného (23.októbra) pracovného koordinačného stretnutia riaditeľov všetkých zdravotníckych zariadení v okresoch Banská Bystrica a Brezno, pracovníkov ich krízového manažmentu, regionálnych hygienikov regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) z Banskobystrického kraja a pracovníkov zdravotnej záchrannej služby. Stretnutie je prvým z celého radu podobných podujatí, ktoré budú postupne organizovať všetky z 36 RÚVZ na Slovensku.

„V Slovenskej republike sú tri pracoviská (infekčné oddelenia), určené pre hospitalizáciu pacientov s vysokovirulentnými nákazami, napríklad ochorenia vyvolané vírusom Ebola. Je to Klinika infektológie a geografickej medicíny UN Bratislava, Infekčná klinika FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice. Transport pacientov podozrivých z ochorenia zabezpečia Koordinačné strediská záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach (v mieste sídla určeného infekčného pracoviska). Osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí sú povinné monitorovať svoj zdravotný stav minimálne 21 dní od príchodu na naše územie, čo predstavuje maximálny inkubačný čas ochorenia vyvolaného vírusom Ebola, čo je od dvooch do 21 dní“, konštatovala v rámci svojho vystúpenia Epidémia Eboly z pohľadu epidemiológa vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ, medzinárodne uznávaná epidemiologička MUDr. Mária Avdičová. Dodala, že cestovatelia, ktorí sa vrátia z postihnutých oblastí, v prípade objavenia sa klinických príznakov ako telesná teplota vyššia ako 38,6 °C a niektoré z nasledujúcich príznakov – bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, bolesti brucha, nevysvetliteľné krvácanie, musia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho lekára primárneho kontaktu. Informujú ho o svojom klinickom stave a cestovateľskej anamnéze.

Odborníci z oblasti epidemiológie považujú za veľmi dôležitú informovanosť obyvateľov Slovenskej republike o rizikách ochorenia vyvolaného vírusom Eboly. Tá bude zabezpečená prostredníctvom audiovizuálnych médií, webových stránok ÚVZ SR a RÚVZ v SR, printových médií, edukačných materiálov a informačných letákov. Podľa slov MUDr. Avdičovej zdravotnícki pracovníci pri podozrení z ochorenia na Ebolu postupujú podľa toho, kde sa postihnutá osoba nachádza. Do úvahy prichádzajú najmä 4 možnosti výskytu osoby podozrivej na vysoko nebezpečnú nákazu: ordinácia všeobecného lekára, oddelenie centrálneho príjmu a iné oddelenia v zdravotníckych zariadeniach, ostatné oddelenie zdravotníckeho zariadenia (mimo OOPP a infekčného oddelenia) a domácnosť. „Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa tieto pracoviská zodpovedne pripravili na túto situáciu“, zhodli sa odborníci.

Zaoberali sa konkrétnymi povinnosťami lekárov prvého kontaktu, zdravotnej záchrannej služby, posádok sanitiek, príslušných zdravotníckych pracovníkov, dekontaminačnými a dezinfekčnými postupmi, povinnosťami pracovníkov centrálnych príjmov nemocníc aj personálu ostatných oddelení, ale aj postupmi, ako sa majú zachovať členovia rodiny pri podozrení ochorenia na Ebolu v domácnostiach.

Súčasťou pracovného stretnutia zainteresovaných odborníkov boli aj úlohy krízového manažmentu v súvislosti s prípadnou epidémiou Eboly. Ako zdôraznil vedúci oddelenia krízového manažmentu banskobystrického RÚVZ MUDr. Pavol Lokša, dôležitá bude organizovanosť týchto ľudí, aby každý z nich vedel čo, kedy a kde má robiť. Uviedol že v týchto dňoch (zajtra cca o 11.00 hod.) bude zriadená na Infekčnej klinike Rooseveltovej nemocnice (areál starej nemocnice) v Banskej Bystrici ošetrovateľská jednotka pre pacientov s podozrením na Ebolu.

Zdroj: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com