Získa levickú nemocnicu Agel alebo Penta?

Doctors Nurse senior Female Patient in Hospital Corridor
Levickú nemocnicu zrejme čaká podobný osud ako topoľčiansku. Tú v konkurznom konaní a na základe rozhodnutia súdov získala od Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) do prenájmu spoločnosť medisimo, s.r.o.

Cez ňu sa potom k prenájmu topoľčianskej nemocnice dostala sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia, a.s., ktorá je členom skupiny Penta. O levickú nemocnicu má zasa záujme Agel, a.s., ktorá sa k nej dostane zrejme cez tie isté osoby, cez aké získala prenájom topoľčianskej nemocnice Penta.

WORDIO, s.r.o., získala právo na prenájom levickej nemocnice rovnakým spôsobom ako pred časom medisimo, s.r.o., v prípade nemocnice v Topoľčanoch, teda cez konkurz a následné súdne spory. WORDIO, s.r.o., vznikla rovnako ako medisimo, s.r.o., v septembri 2014. V obchodnom registri sú ako vlastníci WORDIO, s.r.o., zapísané londýnske spoločnosti TIGHNET LTD a Rami Investments Limited. Ako konatelia spoločnosti sú však uvedení Peter Baláž a Dušan Miškolci. Tie isté mená sú spolu s Romanom Wienerom zapísané v obchodnom registri aj ako konatelia spoločnosti medisimo, s.r.o.

Spoločnosť WORDIO, s.r.o., je podľa informácií z NSK, právnym nástupcom neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Levice, ktorá je v likvidácii. Kraj v roku 2009 nájomnú zmluvu s touto organizáciou vypovedal. Okresný a neskôr aj odvolací súd ale rozhodli, že táto výpoveď bola neplatná a nájomný vzťah naďalej trvá. Podľa NSK ide o právoplatný rozsudok.

Na jeho základe doručila WORDIO, s.r.o., ešte 3. februára kraju žiadosť o stretnutie, na ktorom by malo dôjsť k dohode o urovnaní sporu. “Spoločnosť prejavila vôľu pre rokovanie a uzatvorenie dohody o náhradu škody mimosúdnou cestou,” uvádza sa v materiáli, o ktorom budú krajskí poslanci hovoriť na svojom zasadnutí v pondelok 27. marca. Okrem toho budú rozhodovať aj o zložení vyjednávacej skupiny, ktorá bude viesť rokovania o spôsobe urovnania sporu.

Zástupcovia spoločnosti WORDIO, s.r.o., vo svojom liste adresovanom vedeniu NSK viackrát upozorňujú na analogickú situáciu v levickej a topoľčianskej nemocnici. Zároveň vyčíslili škody, ktoré im mali neplatnou výpoveďou z prenájmu nemocnice vzniknúť. “Výška škody určená znaleckým posudkom je 3.870.118,99 eura a každý dňom sa zvyšuje o príslušenstvo,” upozorňujú zástupcovia spoločnosti.

Firma okrem toho vyzýva NSK na rokovania so spoločnosťou Agel, a.s. “Medzi najpodstatnejšie ciele rokovania považuje WORDIO, s.r.o., predstavenie Agel ako investora, vrátane jeho investičných zámerov smerujúcich k financovaniu Nemocnice Levice,” uvádza sa v liste adresovanom NSK. Predstavitelia spoločnosti WORDIO, s.r.o., v ňom kraj žiadajú o stretnutie v najbližšom možnom termíne.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com