Svetový deň tuberkulózy pripadá na 24. marec

doctor vaccinating  baby isolated on a white background

Už druhý rok po sebe je mottom kampane Svetového dňa tuberkulózy, ktorý pripadá na 24. marca a vyhlasuje ho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), heslo “Spojme sa a skoncujme s tuberkulózou. Nikto nezostane stranou”.

Tento deň je spomienkou na dátum, keď v roku 1882 nemecký lekár Robert Koch oznámil objav bacila vyvolávajúceho tuberkulózu.

Vlani WHO oznámila, že v roku 2015 ochorelo na tuberkulózu (TBC) 10,4 milióna ľudí a 1,8 milióna z nich na túto chorobu zomrelo. Na základe týchto čísel WHO konštatovala, že TBC je hlavnou infekčnou chorobou, na ktorú ľudia vo svete zomierajú.

V šiestich krajinách sveta – Indii, Indonézii, Pakistane, Číne, Nigérii a JAR – sa vyskytuje 60 percent prípadov ochorení na TBC. Podľa odborníkov ochorelo v roku 2015 na TBC milión detí, z ktorých 170.000 zomrelo. Naopak, špecialisti WHO konštatovali, že v rokoch 2000-15 sa včasnou diagnostikou a liečbou TBC podarilo zachrániť život 49 miliónom ľudí.

Špecialisti zdôrazňujú, že neadekvátne liečený a neizolovaný pacient nakazí ročne 10-15 osôb. Výskyt chorobnosti na TBC súvisí najmä s oslabením pozornosti verejnosti voči tejto chorobe, ďalej s pandémiou AIDS, narkomániou, nekontrolovanou migráciou obyvateľstva i zlou sociálno-ekonomickou situáciou v niektorých štátoch.

Praktický slovník medicíny charakterizuje tuberkulózu ako závažné infekčné ochorenie, ktorého vyvolávateľom je baktéria Mycobacterium tuberculosis. Tento bacil napáda najmä pľúca, postihnuté môžu byť aj mimopľúcne orgány a štruktúry tela. Prenáša sa vzdušnou cestou, choroboplodné zárodky sa do ľudského organizmu dostávajú dýchacími cestami.

Za objavenie bacila vyvolávajúceho tuberkulózu svet vďačí nemeckému lekárovi Robertovi Kochovi (1843-1910). V roku 1880 sa Koch stal členom Ríšskeho ministerstva zdravotníctva v Berlíne, čo znamenalo, že dostal lepšie pracovné priestory a podmienky. O dva roky neskôr, v roku 1882, objavil bacil tuberkulózy a aj spôsob jeho kultivácie. Za svoju vedeckú prácu získal v roku 1905 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com