Zlaté Moravce chcú transformovať nemocnicu na akciovú spoločnosť

Chirurgien

Príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. by sa mala pretransformovať na akciovú spoločnosť. Transformáciou nemocnice z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta Zlaté Moravce sa budú zaoberať poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Zdravotnú starostlivosť po transformácii by mala poskytovať novovzniknutá súkromná akciová spoločnosť Mestská nemocnica Zlaté Moravce, a. s. Nová akciová spoločnosť by mala prevziať všetky činnosti mestskej nemocnice tak, aby bola zachovaná kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti minimálne v rozsahu, v akom je poskytovaná mestskou nemocnicou ako príspevkovou nemocnicou v súčasnosti. Skonštatoval to primátor Dušan Husár, ktorý by mal byť prvým predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti. Vypracovanú zakladateľskú listinu a stanovy akciovej spoločnosti by malo mestské zastupiteľstvo odsúhlasiť zastupiteľstvo do konca júna tohto roka.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com