Žltačka v Brezne a okolí sa šíri už tretí týždeň

TASR

Epidemiológovia banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v rámci monitorovania hygienicko-epidemiologickej situácie v spádových okresoch – breznianskeho a banskobystrického, opätovne skonštatovali pokračovanie výskytu vírusovej hepatitídy (žltačky) typu A (VHA) v okrese Brezno. K pôvodným 8 pribudli uplynulý týždeň dva a tento ďalších 6 prípadov. Dva z nich evidujú v obci Šumiac v rómskej rodine s nízkym hygienickým štandardom (spolu v tejto rodine už tri prípady) . Ďalšie dva ochorenia sú v meste Brezno u súrodencov- Rómov zo slušného hygienického prostredia. Ostatné dva nové sú súvisiace prípady ochorení u dospelých osôb z okolia Brezna. Ako uviedla pracovníčka odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ PhDr Monika Musilová, všetci mali klinické príznaky svedčiace o žltačke typu A (VHA). Protilátky ochorenia boli potvrdené aj laboratórnym dôkazom protilátok proti vírusu žltačky typu A (tzv. antiHAV IgM) u všetkých pacientov. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené v plnom rozsahu. V epidemiologickom šetrení sa pokračuje. Spolu je v tejto – tri týždne trvajúcej epidémii hlásených 16 ochorení.

Zdroj: TASR

Foto: TASR