Zmena v predpise pomôcok pre inkontinentných pacientov !

arzt bereitet seine schreibarbeit vor

Od 1.4.2016 došlo k zásadnej zmene pri predpisovaní pomôcok pre inkontinentných pacientov.

Od uvedeného dátumu sa mení vykazovanie z diagnóz, ktoré začínajú písmenom “R”, na diagnózy začínajúce písmenom “U”.

Správne vykazovanie od 1.4.2016 podľa inštrukcií Národného centra zdravotníckych informácií je nasledovné:

 

U 99.0 – inkontinencia moču a stolice, klasifikovaná pre osobitné administratívne účely

U 99.01 – inkontinencia moču 2. stupeň (predtým R32.1)

U 99.02 – inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá  (predtým R32.2)

U 99.03 – inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá a nezvratná (predtým R32.3)

Pokiaľ nebude výkon, resp. predpis receptu vykonaný v súlade s uvedenými inštrukciami, nebude zdravotnými poisťovňami akceptovaný.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: fotolia.com

 

 

 

[Untitled]