Nové kódy dietetických potravín predstavujú prínos pre pacienta

Two pharmacists in pharmacy consulting

Ministerstvo zdravotníctva vychádza v ústrety pacientom, ktorým ošetrujúci   lekári predpisujú dietetické potraviny. Novinkou je určenie tzv. „párujúceho kódu“ dietetickým potravinám,  a to s  prihliadnutím na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ako aj na účinnosť a bezpečnosť použitia týchto  potravín.  Uvedený   kód bude  pridelený potravinám, ktorú sú v zozname kategorizovaných dietetických potravín a táto metóda po zavedení do praxe výrazne zjednoduší  preskripciu aj výdaj dietetických potravín v lekárni.

Ministerstvo zdravotníctva vychádza v ústrety pacientom, ktorým ošetrujúci lekári predpisujú dietetické potraviny. Novinkou je určenie tzv. „párujúceho kódu“ dietetickým potravinám, a to s prihliadnutím na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ako aj na účinnosť a bezpečnosť použitia týchto potravín. Uvedený kód bude pridelený potravinám, ktorú sú v zozname kategorizovaných dietetických potravín a táto metóda po zavedení do praxe výrazne zjednoduší preskripciu aj výdaj dietetických potravín v lekárni.

Zmena vstúpi do platnosti od 1. októbra 2014 a pacientom poskytne možnosť kombinovať, respektíve zamieňať príchute jednotlivých potravín. Týka sa to však výlučne dietetických potravín, ktoré majú rovnaký názov aj rovnaký počet referenčných dávok, sú určené na rovnaký účel a jednotná je aj konečná cena dietetickej potraviny vo verejnej lekárni. Odlišujú sa iba rozdielnou príchuťou. Prínosom je, že sa dajú zamieňať a pri výdaji vo verejnej lekárni kombinovať v rôznych dostupných typoch a príchutiach.

Lekár bude predpisovať dietetické potraviny tak ako doteraz, pretože softvér v lekárňach dokáže dešifrovať príslušnosť vydávanej dietetickej potraviny k párujúcemu kódu. Tieto kódy sú výhodou pre pacientov najmä pri dlhodobej liečbe. Doteraz mohli lekárnici vydať pacientom na základe lekárskeho predpisu maximálne dva typy alebo dve príchute dietetických potravín v danom množstve. Neraz sa tak stalo, že pacienti nemali možnosť kombinovať a dlhodobo konzumovali prípravky (napr. enterálnej výživy) iba v dvoch príchutiach. Takáto jednotvárnosť bola pre mnohých pacientov zaťažujúca až do takej miery, že predpísané dietetické potraviny nedokázali skonzumovať, čím sa ich liečba stávala neefektívnou a strácal sa tak požadovaný účinok.

Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com