Očkovanie proti chrípke a pneumokokom

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. z 10. decembra 2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Očkovanie proti chrípke a pneumokokom

§ 8

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(4) Proti chrípke sa očkujú rizikové osoby v miestach rizika nákazy vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia
regionálneho úradu o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.

§ 9

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(1) Ak lekár9) rozhodne o potrebe očkovania proti chrípke, očkovanie sa uskutoční u

a) detí od šiestich mesiacov života do 12 rokov,

b) osôb 59-ročných a starších,

c) osôb dispenzarizovaných bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

(2) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám, očkovanie sa uskutoční u

a) osôb dispenzarizovaných bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami a detí pri ochoreniach uvedených v prílohe č. 3,

b) osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou,

c) osôb 59-ročných a starších.

§ 10

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(4) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti chrípke u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu chrípky, očkovanie sa uskutoční u

a) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,

b) zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy.