Počet duševne chorých stúpa, psychiatri otvoria dvere verejnosti

frau sitzt einsam auf einer parkbank

Celkový počet hospitalizácií v psychiatrických zariadeniach na Slovensku sa v uplynulom roku vyšplhal na takmer 44-tisíc, čo je približne 81 hospitalizácií na 10-tisíc obyvateľov. Je to až o 1765 hospitalizovaných pacientov viac ako v roku 2012, čo predstavuje nárast o 4,2 percenta. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia to vo svojich štatistikách vysvetľuje Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI).

“Najčastejšou príčinou prijatia do ústavnej psychiatrickej liečby sú už dlhodobo poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. Druhou skupinou sú pacienti liečení na schizofréniu, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi,” informoval Peter Bubla z NCZI. V súvislosti s týmito ochoreniami centrum v uplynulom roku zaznamenalo 8962 hospitalizácií, čo je 21 percent zo všetkých hospitalizácií. Najviac pacientov hospitalizovali v Košickom kraji (8645) a najmenej v Bratislavskom kraji (4756).

V psychiatrických ambulanciách vyšetrili podľa NCZI 373 220 pacientov, z nich 57 percent tvorili ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32 percent vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (26 percent). Medzi často určené diagnózy v ambulanciách patrí aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s celkovým počtom 59 399 vyšetrených.

Liečba duševných porúch je dostupná, ale podľa analýz takmer dve tretiny ľudí s týmito ochoreniami nikdy nevyhľadajú lekársku pomoc, a to hlavne pre zanedbávanie svojho stavu, strach z možnej diskriminácie alebo pre hanbu. “Napríklad viac ako 80 percent ľudí so schizofréniou môže byť bez relapsov na konci jedného roka liečby a až 60 percent ľudí s depresiou sa môže zotaviť pri správnej kombinácii antidepresív a psychoterapie,” vysvetlil Bubla.

Liga za duševné zdravie (LDZ) sa pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia rozhodla spolu so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou otvoriť niektoré ambulancie verejnosti. “Záujemca si bude môcť vyplniť dotazník a zistiť, či nemá problémy súvisiace s depresiou alebo inými poruchami,” vysvetlila hovorkyňa ligy Olga Valentová. Zoznam psychiatrických ambulancií zapojených do podujatia nájdu záujemcovia na stránke www.dusevnezdravie.sk. Psychiatri otvoria svoje ambulancie v dňoch od 8. až 17. októbra.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com