V januári 2015 sa uskutoční tradičný VI. vakcinologický kongres

Vaccination des seniors

V dňoch 15. – 17. januára 2015 sa pod záštitou hlavného hygienika SR Ivana Rovného a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity Petra Šimka uskutoční vo Vysokých Tatrách tradičný VI. vakcinologický kongres určený pre lekárov aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. Kongres organizuje rovnako ako po minulé roky Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS. Toto reprezentatívne stretnutie dáva priestor venovať sa aktuálnym problémom v prevencii chorôb, ako sú hemoragické horúčky, vírusová hepatitída typu A a mumps, ktoré prebiehajú v epidémiách a ohrozujú zdravie verejnosti rovnako ako početné skupiny neočkovaných detí, ktoré sú časovanou bombou pre vznik ďalších epidémii. Riešenia neočakávaných udalostí, akými epidémie vždy sú, vyžadujú erudovaný prístup založený na najnovších vedeckých poznatkoch nielen epidemiológov, ale aj ostatných lekárov. Kongresu sa zúčastňujú lekári pracujúci často v neľahkým podmienkach, s neprispôsobivými občanmi, bez podpory nadriadených a bez spoločenského uznania.

Zostavovateľov odborného programu poteší, ak účasť na kongrese rozšíri vedomosti a pomôže v prípade potreby prijímať správne rozhodnutia pri ochrane zdravia detí, dospelých, cestovateľov a iných rizikových skupín.

Prvú informáciu o kongrese nájdete tu: 1 informacia-Vakcinologicky kongres 2015

Zdroj: Zuzana Krištúfková a A-medi management, s.r.o.

Foto: fotolia.com