Vyskytol sa smrteľný prípad čierneho kašľa u dieťaťa v Licinciach

little sick girl in bed with cough

Lekári v banskobystrickom regióne v 45. kalendárnom týždni evidovali v okrese Revúca smrteľný prípad čierneho kašľa. Išlo o 1-mesačného chlapčeka z obce Licince u ktorého bola laboratórne potvrdený z výteru z nosa baktéria Bordetella pertussis aj prítomnosť toxínu, ktorý táto baktéria produkuje. Dieťa bolo najskôr hospitalizované na Detskom oddelení v Revúcej pre pretrvávajúci dusivý kašeľ trvajúci približne dva týždne a následnú zvýšenú teplotu do 39 stupňov Celzia. V priebehu prvého dňa hospitalizácie v Revúcej sa zdravotný stav dieťaťa zhoršil, preto bolo odoslané dňa na detské oddelenie do Banskej Bystrice. Tam dieťa zaintubovali, ale napriek intenzívnej liečbe došlo ku kardiopulmonálnemu zlyhaniu a úmrtiu chlapčeka. Prípad je z epidemiologického hľadiska v štádiu riešenia.

Vo výskyte ARO a CHPO v Banskobystrickom kraji v porovnaní s uplynulým týždňom mierne klesol počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (11 prípadov), zápalmi stredného ucha (3) a v jednom prípade zápalom pľúc. Najviac komplikácií – až 15,3 percenta, sa tentoraz vyskytlo vo vekovej skupine žiakov základných škôl. Ani jeden komplikovaný prípad sa nevyskytol medzi najmenšími deťmi, adolescentmi a seniormi. V analyzovanom týždni evidoval banskobystrický RÚVZ v absolútnych číslach 5209 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1509 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli takmer v 300 prípadoch, čo je chorobnosť viac ako 84 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 821 prípadov, Veľký Krtíš (662), a Zvolen s 457 chorými. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec a Poltár. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu najmenších detí od 0 do 5 rokov, ako aj adolescentov a žiakov základných škôl.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com