Zmena miesta konania seminára pre všeobecných lekárov v Trenčíne

Doctor writing prescription

Dňa 12.11.2014 sa uskutoční ďalšia séria seminárov pre všeobecných lekárov, ktoré sú zamerané na vykonávanie predoperačných vyšetrení a delegovaných odberov.

Tentokrát sa stretnutia všeobecných lekárov s vedúcimi pracovníkmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v regiónoch uskutočnia v krajských mestách Nitra, Trenčín, Košice a Žilina.

Pre účastníkov nie je vopred potrebná žiadna registrácia, semináre sa uskutočnia v priestoroch VšZP s výnimkou Trenčína – tu je miestom konania Štefánikova 46.

Aktualizovanú pozvánku s miestom konania seminárov nájdete tu: Semináre VLD_ odbery+predoper. aktualizované – kópia

Autor: poly

Zdroj: fotolia.com