SLS je garantom medzinárodnej spolupráce pri udeľovaní kreditov

Dňa 30.novembra 2014 podpísali vrcholní predstavitelia Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS),  Európskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (EACCME) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) zmluvu o spolupráci pri prideľovaní kreditov kontinuálneho (sústavného) vzdelávania.

Prezident SLS prof. MUDr. P. Krištúfek, CSc. sa zaviazal, že jeden výtlačok zmluvy odovzdá ministrovi zdravotníctva a bude ho informovať o novinkách v oblasti kontinuálneho (sústavného) vzdelávania a osobného profesného rozvoja (CPD), ktoré podpisom zmluvy umožňuje nielen vzájomné uznávanie kreditov v rámci Európskej únie, Spojených štátov amerických a Kanady, ale aj ich objektívnejšie získavanie. Na budúci rok plánujú UEMS a EACCME v spolupráci so SLS spoločné stretnutie svojej odbornej sekcie v Bratislave.

Obrázok1

Foto: Odovzdávanie zmluvy medzi UEMS a SLS. Zľava doprava :  Nathalie Paulus – koordinátor EACCME, Dr. Edwin Borman – generálny sekretár UEMS, prof. Peter Krištúfek, Dr. Romuald Krajewski – prezident UEMS, Dr. Zlatko Fras – liaison officer UEMS, Dr. Leonard Harvey – čestný prezident UEMS, Dr. Hannu Halila – bývalý prezident UEMS. Zdroj: SLS

Súvisiace dokumenty:

Zmluva o spolupráci medzi UEMS SLS a SACCME – slovak

Zmluva Annex 1- NAA agreement – slovak  Zmluva Annex 2 International accreditation system for CME live events – slovak

 

 

Zdroj: Slovenská lekárska spoločnosť

Foto: Slovenská lekárska spoločnosť