ANS chce od zdravotných poisťovní úpravu podmienok

Doctors Hospital Corridor Nurse Pushing Gurney Stretcher Bed

Členovia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) rokovali dnes v Martine. Ako sa uvádza vo vyhlásení, ktoré vydala po stretnutí členov, ANS v nadväznosti na schválený štátny rozpočet iniciuje rokovania so zdravotnými poisťovňami o úprave cenových podmienok od 1.1.2014. V prípade, že nedôjde ku dohode o navýšení finančných prostriedkov, nemocnice združené v ANS nebudú schopné naplniť zákonné požiadavky súvisiace so zvýšením minimálnej mzdy a zvýšením platov lekárov od 1.1.2015. Nie je vylúčené, že niektoré nemocnice by situáciu riešili delením alebo znižovaním úväzkov prípadne redukovaním nerentabilných oddelení, v dôsledku čoho môže dôjsť ku zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

ANS v prípade nedohody so zdravotnými poisťovňami zároveň nebude schopná naplniť požiadavky na zvyšovanie miezd vyplývajúce z kolektívneho vyjednávania so SOZ a LOZ.

ANS nesúhlasí so skrátením prevádzky lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) do 22. hodiny.

Zdroj: Asociácia nemocníc Slovenska

Foto: fotolia.com