Kontrolné vzorky u pacienta s podozrením na MERS sú negatívne

Doctor or nurse in operating room on heart monitor15.júna 2015

MZ SR potvrdzuje, že kontrolné vyšetrenie vzoriek odobratých pacientovi, ktorý bol prevezený zo Žiliny, bolo ukončené a výsledky sú negatívne.
Zároveň, regionálny hygienik v Žiline zrušil prijaté opatrenia pre hotel a ubytovaných hostí.
Pacient zostáva hospitalizovaný a o ďalšom postupe v súvislosti s liečbou bude informovať Univerzitná nemocnica v Bratislave.

14. júna 2015
Ani jedna vzorka odobratá pacientovi nebola pozitívna. Z rozborov štyroch vzoriek, ktoré boli vykonané v pražskom laboratóriu, tri vyšli negatívne, jedna s hraničnými hodnotami. Avšak nie pozitívne. Napriek tomu, v takejto situácii podľa epidemiologických pravidiel je nevyhnutné vyšetrenie zopakovať. Čiže pacientovi budú opäť odobraté vzorky a zaslané na kontrolné vyšetrenie do Prahy.

13. júna 2015
MZ SR 13. júna 2015 potvrdilo, že bol zabezpečený transport osoby zo Žiliny na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice v BA s príznakmi ochorenia MERS. Išlo o 39-ročného cudzinca. Ochorenie zatiaľ u neho potvrdené nebolo. Vzorky boli odoslané do laboratória v Prahe a výsledky sa očakávajú do 24 hodín. Úrad verejného zdravotníctva ako aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonávajú v spolupráci s políciou všetky potrebné kroky aj v súlade s epidemiologickým plánom, ako napr. zisťovanie osôb, s ktorými pacient prišiel do kontaktu.

Všeobecné protiepidemické opatrenia v SR zahŕňajú prípravu aj na situácie k možným virulentným nákazám, ku ktorým patrí aj MERS. Okrem Bratislavy, kde je podtlaková jednotka na prijímanie pacientov s vysokoinfekčnými nákazami, máme ďalšie dve mobilné jednotky v B. Bystrici a Košiciach. Zároveň máme viaceré sanitky vybavené špeciálnymi odevmi. Zdravotnícki pracovníci sú informovaní o predmetnom ochorení. V prípade podozrenia na dané ochorenie  budú vychádzať z epidemiololgických súvislostí.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com