Dizajnérske drogy – novodobý fenomén stavia do pozoru celú EÚ

Investigator checking test tubes

Drogová scéna prechádza v posledných rokoch mnohými zmenami. Zatiaľ čo užívanie klasických drog stagnuje, alebo zaznamenáva len mierny nárast, novodobým fenoménom sa stávajú nové psychoaktívne látky (NPL) nazývané tiež dizajnérske drogy alebo smart drugs. Keďže nie sú kontrolované medzinárodnými dohovormi, čoraz častejšie ich vyhľadávajú ľudia v celej Európe, vrátane Slovenska. Európsky systém včasného varovania (EWS) monitoruje vyše 350 NPL (väčšinou syntetického pôvodu), pričom dve tretiny z nich sa identifikovali za posledné štyri roky a takmer jedna štvrtina z celkového počtu bola prvýkrát nahlásená do zoznamu počas minulého roka. Patria sem fenetylamíny (stimulanty), tryptamíny (pôsobia ako psychoaktívne halucinogény), katinóny (stimulanty imitujúce účinky kokaínu), alebo piperazíny (stimulanty imitujúce účinky extázy), rovnako aj nespočetná skupina syntetických kanabinoidov navodzujúcich účinky marihuany. Prekvapujúcou informáciou je, že medzi NPL patria aj látky rastlinného pôvodu, napríklad produkty zo šalvie, durmanu aj muškátového oriešku.

Dôkazom toho, že NPL v súčasnosti predstavujú veľké riziko pre spoločnosť, sú aj záchyty desiatok úmrtí a stoviek intoxikácií v celej EÚ, pričom v susednom Maďarsku na predávkovanie týmito látkami zomrelo až 8 ľudí. Išlo napríklad o užitie smrteľných dávok psychoaktívnych látok, ktoré sa svojimi účinkami podobajú ketamínu.

Situácia je čoraz komplikovanejšia aj v SR. Do nášho národného systému EWS bolo od roku 2005 hlásených viac ako 250 záchytov NPL, pričom minulý rok sme u nás identifikovali po prvý raz až 12 dizajnérskych drog. Rovnako ako pri klasických drogách, veľkú hrozbu predstavuje ich užívanie v kombináciách. Užívatelia totiž čoraz častejšie siahajú po kombinácii viacerých NPL v jednom produkte, prípadne jeho účinok posilňujú pridaním kofeínu. Obzvlášť závažná môže byť kombinácia „dizajnérskych drog“ s alkoholom, ktorá doteraz v Európe zapríčinila desiatky úmrtí. Rovnako ako v zahraničí, aj na Slovensku tvoria rizikovú skupinu mladí ľudia od 15 do 24 rokov, ktorých láka najmä dostupnosť, cena, legálny status a účinky NPL podobné kontrolovaným nelegálnym drogám. Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer z roku 2011 až 3,1% mladých Slovákov osobne vyskúšalo NPL. Kým v minulosti sa k produktom z týchto látok dostávali buď v crazy shopoch alebo prostredníctvom rôznych online obchodov, v súčasnosti je jednotkou na trhu inzertný predaj. O tom, že je medzi užívateľmi obľúbený, svedčia aj výsledky prieskumu Národného monitorovacieho centra pre drogy MZ SR. Najčastejšie využívanými stránkami na predaj týchto nebezpečných psychoaktívnych látok a z nich vyrobených produktov sú populárne inzertné webové portály. V internetovom obchode je najdostupnejšou Salvia divinorum. Alarmujúcim zistením sú inzeráty ponúkajúce desiatky u nás doteraz neidentifikovaných psychoaktívnych látok, rovnako aj inzercia nelegálnych drog (kokaín, crack, metamfetamín, fentanyl, ketamín), liekov alebo ich aktívnych zložiek (metadón, morfium, kodeín), či prekurzorov (efedrín). Inzerenti najčastejšie komunikujú cez mail alebo Skype a ako spôsob doručenia zásielok uvádzajú nadnárodné špeditérske spoločnosti. Platby uskutočňujú prostredníctvom medzinárodných poskytovateľov platobných služieb.

Jednou z nových výziev pre mnohé krajiny je problematika boja nielen s klasickými drogami, ale aj s čoraz častejšie vyhľadávanými dizajnérskymi drogami. Účinnými prostriedkami sú nielen monitoring, prevencia a vzdelávanie, ale aj nové legislatívne opatrenia. Aj z tohto dôvodu pred viac ako rokom SR ako jedna z prvých členských krajín EÚ obmedzila 17- tim rizikovým látkam prienik na trh a ďalších 8 bolo zaradených do zoznamu kontrolovaných látok . Potrebu sprísniť legislatívu si uvedomujú aj zástupcovia jednotlivých štátov v Bruseli. Na základe výsledkov spoločného monitoringu a vyhodnocovania rizík 16. júna 2014 Európska komisia navrhla Rade EÚ, aby zaradila ďalšie 4 látky do zoznamu kontrolovaných látok v rámci EÚ a tým zakázala ich výrobu, predaj aj konzumáciu.

V zozname zakázaných látok by tak čoskoro mali pribudnúť aj 25I-NBOMe (náhrada za LSD), AH-7921, metoxetamín a MDPV (náhrada za kokaín).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com