Kontinuálne vzdelávanie lekárov – kedy bude dohoda?

35.Zilina_kongresovka M. CibulkaOd jesene minulého roku znepokojuje slovenskú zdravotnícku verejnosť dvojkoľajnosť v uznávaní kreditov za akcie CME v kontinuálnom vzdelávaní lekárov a spory medzi SLK a SACCME. Bezradní sú aj  organizátori, ktorí dostávajú protichodné informácie, pretože sú neraz mätúce a vytvárajú atmosféru nedôvery a pochybností.

Od 1.1.2014 sa na základe kontroverznej smernice SLK o kontinuálnom vzdelávaní narušil dlhé roky akceptovaný systém evidencie vzájomne uznávaného kreditovaného kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov medzi SLK a SACCME. Ministerstvo zdravotníctva SR opakovane vyjadrilo svoje znepokojenie nad tým, že uvedená smernica nie je v súlade s platnou legislatívou a žiadalo SLK o nápravu tohto stavu. Napriek deklarovaným prísľubom prezidenta SLK Mariána Kollára sa tak nestalo, dokonca bol zrušený aj jarný mimoriadny snem SLK, ktorý mal uvedenú problematiku riešiť. Súčasné vedenie SLK sa rozhodlo uvedenému problému venovať až koncom leta, čo predlžuje atmosféru neistoty a nedôvery medzi organizátormi aj účastníkmi kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Redakcia Primárneho kontaktu má k dispozícii dokumenty, ktoré umožňujú lepšie sa zorientovať v problematike. Z pohľadu zdravotníckych pracovníkov je určite veľmi zaujímavý návrh na spoluprácu medzi SLS a SLK z 29.4.2014. Tento návrh by umožnil obom organizáciám spolupracovať tak, aby bola zachovaná vysoká kvalita vzdelávacích akcií a zároveň sa predišlo doterajším nedorozumeniam. SLK sa však napriek tomu, že od predloženia návrhu Prezídiom SLS uplynuli už viac ako dva mesiace, doteraz neposlala svoju konkrétnu odpoveď.

Je nesmierne dôležité, aby sa situácia v kontinuálnom vzdelávaní uviedla do súladu s platnou legislatívou a umožnila evidenciu, uskutočnenie a kontrolu edukačných podujatí bez ich trvalého traumatizujúceho spochybňovania. Organizátori podujatí aj zdravotnícki pracovníci, ktorí sa musia zúčastňovať kontinuálneho vzdelávania, sú tak naďalej rukojemníkmi neochoty pristúpiť na rokovania a dohodu. Prezident SLK Marián Kollár prisľúbil podľa dokumentu v prílohe predložiť návrh SLK na ďalší spoločný postup do 18.6.2014, zatiaľ sa tak však opäť nestalo.

Kontinuálne vzdelávanie je jednou z najdôležitejších aktivít odborných spoločností v jednotlivých špecializačných odboroch, preto je nevyhnutné, aby bol tento patologický stav čo najskôr vyriešený. Situáciu budeme naďalej podrobne sledovať.

Podrobnosti čítajte v dokumentoch:

Návrh spolupráce medzi SLS a SLK – 29.04.2014

List prezidenta SLK prezidentovi SLS, informácia o zaujatí stanoviska k návrhu SLS, 5.05.2014

Vyhlásenie účastníkov spoločného zasadnutia 19 06 2014

Autor: poly

Foto: M. Cibulka