Mnohí lekári v SR majú dva úväzky, mladí odchádzajú do zahraničia

Group doctors at reception in hospital.

Mnohí lekári v lôžkových zariadeniach na Slovensku pracujú na dve zmluvy. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z marca až mája tohto roka, ktorá analyzovala zmluvné vzťahy a úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach za rok 2013.

Výsledky kontrol ukázali, že 4606 lekárov z databázy Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) poskytovalo zdravotnú starostlivosť na základe dvoch alebo viacerých zmlúv. Po dve zmluvy malo uzatvorených 4200 lekárov, čo predstavuje 91,2 %. “Pritom ročne zo Slovenska odchádza 130 absolventov medicíny, mladí lekári majú ťažkosti uplatniť sa na slovenskom trhu práce,” upozornil generálny riaditeľ sekcie špeciálnych odvetví a činností NKÚ Peter Kapuscinský na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.

Ministerstvu zdravotníctva, VšZP aj vyšším územným celkom preto NKÚ odporúča, aby prehodnotili rozsah všetkých pracovných zmluvných vzťahov lekárov z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby mohol mať lekár maximálne 1,2 úväzku.

NKÚ sa v rámci kontroly zameral na sedem zdravotníckych zariadení, z toho štyri štátne a tri v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Hospodárske výsledky týchto zariadení podľa úradu ovplyvnil najmä nárast mzdových nákladov, ktorých podiel k celkovým nákladom bol v rozpätí od 57,34 % do 64,76 %. Na porovnanie, nákup liekov a zdravotníckeho materiálu tvorí do 30 % nákladov a na tovary a služby vrátane energií či rekonštrukcií tak zostane zdravotníckym zariadeniam približne 10 %.

Kontrolóri tiež zistili, že uznané, ale v danom roku neuhradené výkony zdravotnou poisťovňou ovplyvňujú dosiahnutý hospodársky výsledok zariadenia v tom roku v priemere o 20 %. Ide najmä o prípady urgentnej zdravotnej starostlivosti. V roku 2013 z kontrolovaných subjektov hospodárili so ziskom iba Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou, n. o., Topoľčany.

Zdravotné poisťovne vykonali vlani 532 kontrol v uvedených siedmich zdravotníckych zariadeniach, pričom odhalili spolu 370 nedostatkov. Úroveň chybovosti teda predstavuje bezmála 70 %.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com