Budúci týždeň sa uskutočnia IX. martinské dni verejného zdravotníctva

Doctor examining boy

V dňoch 4.-6. marca 2015 sa uskutočnia tradičné IX. martinské dni verejného zdravotníctva. Témy, ktorým bude kongres venovaný, majú ambíciu zaujať veľkú časť odbornej verejnosti.

Problematika návykových látok vrátane fajčenia a pitia alkoholu, faktory prostredia ovplyvňujúce vznik a rozvoj chronických chorôb, kontakt pracovníkov v poľnohospodárstve s pesticídmi či posúdenie pracovnej záťaže u robotníkov v chemickom závode sú pre vzdelávanie lekárov v týchto ambulantne často pertraktovaných témach zaujímavé. Účastníci kongresu budú diskutovať aj o niektorých skutočne aktuálnych témach, napr. expozícii mládeže škodlivým elektromagnetickým poliam mobilných telefónov či tabletov alebo rizikách bývania v blízkosti elektromagnetického vedenia.

Organizátori pozývajú všetkých lekárov, ktorí majú záujem o tematiku verejného zdravotníctva, na spoločné stretnutie.

Program kongresu: PROGRAM IX Martinske dni 2015

Zdroj: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS

Foto: fotolia.com