Centrum biomedicíny je dôkazom efektívneho čerpania eurofondov

scientist pipetting a plate pink
Martinské centrum pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) Univerzity Komenského (UK) patrí medzi najmodernejšie vedecké pracoviská na Slovensku a je dôkazom efektívneho využitia prostriedkov z operačných programov Európskej únie (EÚ). Podľa dekana JLF UK v Martine Jána Danka predstavujú náklady na vybudovanie centra 26,31 milióna eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 22,37 milióna eur a zo štátneho rozpočtu v objeme 2,63 milióna eur. JLF UK prispela z vlastných zdrojov čiastkou 1,31 milióna eur. Takmer 12 miliónov eur sa použilo na výstavbu budovy BioMed, viac ako 13 miliónov eur predstavoval rozpočet na prístrojovú techniku a IKT infraštruktúru. Celkovo bude v priestoroch BioMed Martin pracovať minimálne 200 vedecky erudovaných pracovníkov a doktorandov, doplnil Danko.„Vďaka európskym zdrojom a priateľom v Európe sme mohli vstúpiť do Európy. Je to jeden z mála krokov, ktorým dokážeme našu vedu dostávať na európsku a svetovú úroveň. Dostávať univerzitné vzdelávanie a výskum na úroveň, ako sa patrí. Aby sme skutočne nachádzali nielen kvalitu, ale aj partnerov. A výstupy, aj vedecké, s partnermi v Európe aj vo svete. Je to podmienka, aby sme mohli udržiavať stav, ako si želáme a ďalej napredovať podľa požiadaviek rozvoja spoločnosti a výstupov priamo do praxe, teda až k pacientovi,“ zdôraznil rektor UK v Bratislave Karol Mičieta.

Dekan martinskej JLF UK dodal, že vďaka manažmentu pracovníkov sa darí získavať naspäť najlepších absolventov. „Vracajú sa študenti, ktorí boli v zahraničí. Máme excelentného pracovníka, ktorý robil na univerzite v Amerike a vracia sa. Pôvodne mal dokonca robiť riaditeľa tohto výskumného centra, ale pre rodinné problémy sa zdržal. Dúfajme, že sa naozaj vráti. Najlepší pracovníci sú platení nadštandardne, najlepšie platy sú až 5000 eur mesačne,“ uzatvoril Danko.

Zdroj: TASR
Foto: TASR