Česká VZP zmierni reguláciu a podporí vzdelávanie lekárov

Female Doctor with Stethoscope Holding Piggy Bank with Bruised Eye and Bandage.Viac peňazí súkromným lekárom v Českej republike – ambulantným špecialistom, ambulantným gynekológom a praktickým lekárom – zabezpečí dohoda, ktorú podpísal prezident Českej lekárskej komory (ČLK) MUDr. Milan Kubek s generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VZP) ČR Ing. Zdeňkom Kabátkom. Poisťovňa sa zaviazala pri vyúčtovaní roku 2013 výrazne obmedziť regulácie a zároveň bonifikovať lekárov – držiteľov Diplomu celoživotného vzdelávania ČLK. Vďaka týmto dvom opatreniam VZP podporí kvalitných súkromných lekárov čiastkou zhruba 410 miliónov českých korún.

Hranica nadlimitu je 200 tisíc korún

Ak lekár neprekročí limit stanovený úhradovou vyhláškou o viac než 200 tisíc Kč, nebude mu nijak regulovaná indikácia za predpísané lieky a zdravotnícke prostriedky, za vyžiadanú starostlivosť a za osobitne účtovaný materiál. “V priemere to pre jedného lekára znamená nárast príjmov zhruba o 50 tisíc korún v porovnaní s úhradovou vyhláškou,” uviedol Mgr. Oldřich Tichý, hovorca VZP ČR. Podľa jeho slov, ani v prípade, že lekár prekročí limit o viac ako 200 tisíc Kč, to neznamená automaticky, že voči nemu VZP uplatní reguláciu.

,,V takom prípade bude o odbornej oprávnenosti prekročenia limitu rozhodovať rozhodcovský orgán zložený z jedného zástupcu ČLK, jedného zástupcu VZP a jedného odborníka z danej špecializácie. Na základe takéhoto posúdenia sa rozhodne, či poisťovňa pristúpi k regulácii, alebo ju naopak odpustí,” spresnil hovorca.

VZP chce takto zároveň vyhovieť nálezu českého Ústavného súdu, ktorý označil plošne uplatňované regulácie za protiústavné, a zároveň chce podporiť svojich zmluvných partnerov – lekárov, ktorí poskytujú kvalitné služby. Podľa odhadov VZP vďaka tejto dohode nebude uplatňovať voči lekárom zrážky v celkovej výške približne 330 miliónov Kč.

Bonus za celoživotné vzdelávanie

Snahou o neustále zvyšovanie kvality lekárskych služieb je motivovaná aj druhá časť dohody ČLK s VZP o odmeňovaní lekárov za celoživotné vzdelávanie. VZP v roku 2014 zvýši o jeden halier za každý vykázaný bod platby tým lekárom, ktorí predložia Diplom celoživotného vzdelávania ČLK. Obdobným spôsobom bude týmto lekárom navýšená hodnota bodu v porovnávacom období, aby pri rovnakom objeme poskytovaných služieb nedošlo k prekročeniu regulačného limitu. “Po predložení Diplomu celoživotného vzdelávania ČLK budú mať lekári na uvedenú bonifikáciu automaticky nárok bez akéhokoľvek ďalšieho posudzovania. Predpokladáme, že v roku 2014 lekárom – držiteľom diplomu vyplatíme na základe tejto dohody navyše až 80 miliónov Kč,” dodáva hovorca VZP.

Oslovili aj ďalšie poisťovne

ČLK sa neuspokojila s tým, že sa dohodla s jednou poisťovňou a jej prezident oslovil aj riaditeľov ostatných zdravotných poisťovní, aby sa pripojili k dohode Českej lekárskej komory so VZP. “Ak by parametre tejto dohody neboli pre ne prijateľné, vyzval som ich na rokovania o podmienkach spolupráce pri zabezpečovaní kvalitnej lekárskej starostlivosti pre klientov ich zdravotnej poisťovne,” uviedol MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK.

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia