České ministerstvo zdravotníctva chce racionalizovať nákup techniky

operácia 4

V minulých dňoch minister zdravotníctva Českej republiky Svatopluk Němeček podpísal memorandum, ktorým ustanovil tzv. prístrojovú komisiu na ministerstve zdravotníctva. Jej úlohou bude posudzovať racionálnosť a skutočnú potrebu nákupu drahej zdravotníckej techniky. Okrem ceny bude totiž posudzovať aj to, či je konkrétny prístroj v danom regióne potrebný alebo nie. Podľa rezortu zdravotníctva ČR je veľkým krokom vpred v efektivite nákupu to, že zdravotné poisťovne nezazmluvnia používanie žiadnej finančne nákladnej techniky, ktorú by táto komisia neschválila. Efektivitu nákupu bude komisia posudzovať bez ohľadu na status vlastníka, bude mať rovnaký “meter” na súkromného aj štátneho majiteľa.

Šéf Zväzu zdravotných poisťovní s týmto postupom súhlasí. Tvrdí, že sa tým sprehľadní nielen nákup zdravotníckej techniky, ale aj jej prevádzkovanie. Podľa neho sa totiž opakovane stávalo, že vlastník získal drahý prístroj zo štrukturálnych fondov EU alebo prostredníctvom sponzora. Následne začal vyvíjať na zdravotné poisťovne enormný tlak, aby mohol prevádzkovanie prístroja a úhrady za jeho výkony zazmluvniť z verejného zdravotného poistenia. Spokojnosť vyjadril aj riaditeľ Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, podľa ktorého nejde o úsporu, ale o efektivitu samotnej existencie prístroja v regióne, čo prispeje nielen k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ale aj k jej transparentnému využívaniu.

Autor: poly

Foto: archív redakcie