Chorobnosť na respiračné ochorenia neklesá

Woman coughing and blowing her nose in autumn

Príchod chladného a daždivého počasia, ale aj silný vietor zrejme zamiešali v 21. kalendárnom týždni karty s predpoveďami výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO) aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO), ako aj s predpokladaným koncom chrípkovej sezóny. Očakávaný pokles týchto ochorení sa nedostavil a na základe hlásení 56 percent lekárov pre deti a dorast a 44 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji sa v prípade respiračných ochorení udržiava na rovnakej úrovni a v prípade chrípky dokonca počet chorých mierne stúpol. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja v prípade ARO aj CHPO nižší. Lekári v tomto regióne však neevidovali prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), ani žiadnej epidémie.

V 21. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásiacich lekárov evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 3527 chorých na akútne respiračné ochorenia, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1125 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 188 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 60 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec a Rimavská Sobota, kde evidujú lekári hlásiaci rovnaký počet chorých- 532 prípadov, nasledujú okresy Revúca (412), Žiar nad Hronom (321) Banská Bystrica (320) a Žarnovica s 296 prípadmi. Chrípka najviac trápi obyvateľov okresov Lučenec, Banská Štiavnica a Revúca.  Počet komplikácií v porovnaní s 20. kalendárnym týždňom je približne na rovnakej úrovni – 2.6 percenta z celkového počtu chorých.  Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (31 prípadov), zápalmi stredného ucha (21) a v 41 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 6,5 percent, sa vyskytlo medzi adolescentmi (veková skupina 15 až 19 rokov), nasleduje s 3 percentami veková skupina najmenších detí (0 až 5 rokov) a  2,3 percentami veková skupina žiakov základných škôl. Najnižší počet komplikácií z týchto ochorení sa tentoraz  vyskytol medzi ekonomicky činným obyvateľstvom.

Zdroj: regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com