Chrípka už mala ustúpiť, jej výskyt však vzrástol o 112 percent

Sick child being checked for fever

Napriek tradícii, že 20. kalendárny týždeň je posledný, kedy sa oficiálne vydáva štatistika vývoja chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO), pretože končí chrípková sezóna, štatistické údaje z minulého týždňa tomu nenasvedčujú. Doterajší pokles týchto ochorení vystriedal na základe hlásení 54 percent lekárov pre deti a dorast a 49 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji vzostup ARO, ale najmä ochorení na chrípku. V sledovanom týždni výskyt ARO v porovnaní s uplynulým sa zvýšil o 18,4 percenta, výskyt chrípky a jej podobných ochorení dokonca o 112 percent. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja v prípade ARO vyšší o viac ako 21 percent a v prípade CHPO je však medziročný výskyt nižší i 42 percent. Lekári v tomto regióne však neevidovali prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).

V 20. kalendárnom týždni teda na základe analýz z hlásiacich lekárov evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 4084 chorých na akútne respiračné ochorenia, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1228 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 281 prípadoch, čo je chorobnosť 85 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najviac chorých na ARO, ale aj chrípku je v vo vekovej skupine žiakov základných škôl, adolescentov a seniorov. Najvyšší počet chorých na ARO je v vo absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota (617), Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 521 prípadov, nasledujú okresy Revúca ( 410), Žiar nad Hronom (407), Veľký Krtíš (387) a Žarnovica (372 prípadov). CHPO najviac postihli pacientov v okrese Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Poltár a Revúca. Na dvojnásobok vzrástol v porovnaní s 19. kalendárnym týždňom aj počet komplikácií (3,2). Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky sa komplikovali zápalmi dutín (66 prípadov), zápalmi stredného ucha (23) a v 40 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 5,8 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine ekonomicky činného obyvateľstva, 3,9 percenta v skupine žiakov základných škôl. Najlepšie sú na tom tentoraz seniori.

Štatisticky sa tieto ochorenia sledujú po celý rok,  zverejňujú sa však vždy od 40. týždňa uplynulého roka do 20. týždňa nasledujúceho roka. Kvôli nárastu ochorení bude RÚVZ B. Bystrica informovať verejnosť aj naďalej.

Autor: poly

Údaje: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com