Dalajláma aj Václav Havel v novej knihe o UK v Bratislave

wikipedia

Pri príležitosti 95. výročia svojho vzniku vydáva Univerzita Komenského v Bratislave unikátnu publikáciu o osobnostiach, ktoré si doposiaľ na jej pôde prevzali čestný titul Doctor honoris causa.

Univerzita Komenského v Bratislave vydáva ďalšiu publikáciu. Tento raz sa jedná o knihu venovanú osobnostiam, ktoré si na jej pôde doteraz prevzali čestný titul Doctor honoris causa.Kniha Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 – 2014 obsahuje medailóny všetkých 115 osobností, ktorým univerzita tento čestný titul udelila v priebehu rokov 1928 – 2014.Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu.

Foto: UK v Bratislave

Medzi čestných doktorov UK sa zaradili napríklad prezident ČSFR, filozof, dramatik, publicista a verejný činiteľ Václav Havel (1990), vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000) či držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009).

„V poradí 115. titul Doctor honoris causa sme udelili práve v roku osláv 95. výročia založenia našej národnej alma mater poprednému svetovému mikrobiológovi Jánovi Vilčekovi,“ dodáva rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Kniha Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 – 2014 má 496 strán a je kolektívnym dielom 8 autorov: Viliama Csádera, Františka Gahéra ml., Márie Grófovej, Jany Macounovej, Eleny Machajdíkovej, Roberta Gregora Marettu, Jany Očenášovej a Pavla Sůru.

Publikácia je nepredajná a slúži na reprezentačné účely UK. Jej slávnostný krst sa uskutoční dňa 26. júna 2014 (štvrtok) o 9.00 hod. v Rektorskej sieni UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie).

Zdroj. TASR
Foto: wikipedia.com, Univerzita Komenského v Bratislave