E-cigareta je rovnako nebezpečná ako cigareta z tabaku

man smoking cigarette

Elektronická cigareta (e-cigareta) sa nachádza na svetovom trhu už vyše jedného desaťročia. Za ten čas si získala priaznivcov i nepriateľov. V poslednom čase však pribúdajú nové fakty, ktoré spochybňujú jej prednosti pred cigaretami vyrobenými z tabaku.

Výrobcovia a distribútori e-cigarety tvrdia, že je bezpečná, má podstatne menej negatívnych účinkov na ľudské zdravie ako tabakové výrobky, pomáha fajčiarovi tabaku skončiť s jeho zlozvykom a navyše nezapácha. Zdá sa, že iba posledné tvrdenie sa úplne zakladá na pravde – e-cigarety skutočne nepáchnu, pretože pri ich horení sa nespaľuje tabak. Americké úrady zodpovedné za sledovanie a ochranu verejného zdravia však takmer každý mesiac zaznamenávajú sťažnosti na ich výrobcov kvôli popáleninám úst či explóziám samotných zariadení. E-cigareta totiž pracuje na princípe vaporizéra, v ktorom sa zahrieva tekutina obsahujúca nikotín. Keďže vaporizér pri spaľovaní náplne (tzv. e-liquidu) musí tekutinu zahriať na vysokú teplotu, nehody nie sú zriedkavé. V náplni je aj voda, propylénglykol, rôzne aromatické prísady, alkohol a nikotín.

Nie je teda pravdou ani to, že e-cigareta pomôže fajčiarovi prestať fajčiť – jej náplň obsahuje rôzne množstvo nikotínu, a tak ju fajčiar používa iba ako náhradu klasickej cigarety. Z tohto dôvodu už o dva roky EÚ plánuje legislatívne stanoviť maximálny obsah nikotínu v e-liquidoch na 20 mg. Je pravdou, že e-cigareta neobsahuje niektoré látky obsiahnuté v tabakovom dyme, napr. decht, ale prítomnosť nikotínu, dietylénglykolu (používa sa do nemrznúcich zmesí) a nitrozamínov (dokázaný karcinogénny efekt), robí z e-cigarety veľmi nebezpečný prístroj.

EÚ sa už rozhodla regulovať výrobu a predaj e-cigariet a Spojené štáty sa pripravujú na podobný krok. Hoci sa odvolávajú na ochranu ľudského zdravia, objavujú sa aj názory, že za zákazom e-cigarety stojí silný vplyv „tabakovej lobby“. Je všeobecne známe, že veľké tabakové koncerny otvorene vystupovali proti používaniu e-cigariet, pretože veľmi vážne ohrozovali miliardové obraty pri predaji ich tabakových výrobkov. Zástupcovia mamutích tabakových firiem otvorene využívali oficiálne lobistické nástroje aj na pôde Európskeho parlamentu, aby používanie e-cigariet zakázal, alebo aspoň výrazne obmedzil.

Obavy z používania e-cigariet nie sú neopodstatnené. Všetci tí, ktorí vkladali do ich používania nádej, že prispejú k obmedzeniu spotreby nikotínu a tabaku, môžu byť spokojní iba čiastočne – u konzumentov v Európe či Spojených štátoch, ktorí si e-cigaretu môžu dovoliť kúpiť, perspektívne môže klesnúť spotreba tabaku, ale nie spotreba nikotínu. Z tohto predpokladu teda nemožno reálne očakávať, že by náhrada klasickej cigarety elektronickou priniesla zásadný pokles vo výskyte ochorení, ktoré trápia vyspelé krajiny v súvislosťou s pôsobením nikotínu – vybrané kardiovaskulárne a onkologické choroby, ako aj chronické nenádorové ochorenia dýchacieho systému. A to je výsledok, s ktorým pri uvádzaní e-cigarety na trh počítal málokto.

Autor: poly

Foto: fotolia.com