Farmafirmy dali vlani aj na výskum a vývoj takmer 26,4 milióna eur

Fifty euro banknote whith pills on it

Originálni výrobcovia liekov dali vlani zdravotníckym pracovníkom na výskum a vývoj, vzdelávanie i poradenstvo takmer 26,4 milióna eur. Inovatívne farmaceutické spoločnosti združené v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) v snahe o väčšiu transparentnosť dnes prvýkrát zverejnili prevody finančných a nefinančných plnení medzi firmami a zdravotníkmi.

Najviac peňazí šlo na podporu výskumu a vývoja (takmer 17,5 milióna eur), nasledujú podpora vzdelávania (4,4 milióna eur) a plnenia za poradenstvo (4,4 milióna eur). Zverejnené dáta sa týkajú všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu predpisovať, kupovať, poskytovať alebo podávať lieky viazané na lekársky predpis. Ide o lekárov, ošetrovateľov, sestry, farmaceutov aj zdravotnícke organizácie.

Farmafirmy zverejnili dáta nad rámec zákona, podľa neho majú takúto povinnosť až v tomto roku. “Zdravotnícki pracovníci a farmaceutický priemysel dlhodobo spolupracujú na tom, aby sa k pacientom dostávali moderné a bezpečné lieky. Cez zverejňovanie prevodov plnení chceme posilniť dôveru verejnosti v tieto vzájomné vzťahy,” vysvetlil Branislav Budke, predseda dozornej rady AIFP.

Spolupráca medzi zdravotníkmi a farmafirmami je podľa výkonnej riaditeľky AIFP Kataríny Slezákovej prirodzená a prospešná pre pacientov. “Túto spoluprácu vnímame ako nevyhnutnú, keďže napomáha zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorá vo výsledku vedie ku sprístupneniu modernej liečby pacientom. Spomeniem najčastejšie formy spolupráce, ako sú publikácia odborných prác, účasť na akreditovaných vzdelávacích podujatiach, podpora vedeckých aktivít a v neposlednom rade podpora výskumu a vývoja,” doplnila Beáta Kujanová zo skupiny Sanofi. Tá mala vlani ako najväčšia farmaceutická skupina na Slovensku jedno z najvyšších plnení. Väčšina výdavkov, 45 percent, šla podľa Kujanovej na výskum a vývoj liekov.

Podľa novely zákona o liekoch musia farmafirmy od tohto roka povinne informovať o spolupráci s lekármi každého polroka. Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) budú preto posielať správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné i nepeňažné plnenia poskytnuté zdravotníckym pracovníkom. Dáta následne zverejní NCZI na svojom webe, tento rok by mohli byť známe v jeho druhej polovici.

AIFP, ktorá združuje 31 farmafiriem na Slovensku, si dnes na svojom webe zverejnila dáta o prevode hodnôt aj za celý rok 2015, hoci sa podľa zákona zverejňujú až prevody za prvý polrok 2016. Individuálne dáta zverejnila iba po súhlase lekára. Nie všetci ich však firmám poskytli. “V našom záujme je, aby sa čo najväčšia časť prevodov hodnôt zverejnila na individuálnej úrovni. V konečnom dôsledku však závisí na konkrétnom zdravotníckom pracovníkovi, či súhlas na zverejnenie individuálnych dát poskytne,” poznamenala Kujanová. Zákon počíta s automatickým zverejňovaním dát o konkrétnych zdravotníkoch a poskytovateľoch.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com